Nove specifikacije elektronskih formata za razmenu podataka

Datum objave: 04-03-2019


Od 1. marta 2019. godine, počinje primena novih specifikacija elektronskih formata za razmenu podataka

Izmene koje su izvršene u skladu su sa Prilogom 2. Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima ("Službeni glasnik RS", br. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18 i 78/18), i odnose se na povećan broj karaktera poziva na broj zaduženja i odobrenja sa 20 na 23 kao i svrhe plaćanja. Pored toga, izvršena je neophodna promena u dužini jedinstvenog podatka za reklamaciju i svrhe doznake određenog plaćanja.

U skladu sa navedenim izmenama, izvršene su i određene izmene u specifikaciji elektronskih formata naloga i izvoda – izveštaja o izvršenim promenama na računu učesnika u platnom prometu, u smislu dužine i rasporeda podataka u elektronskim fajlovima.

Novu Specifikaciju elektronskih formata za razmenu podataka, naloga i izvoda možete pogledati ovde.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h