Obaveza ažuriranja šifri kvalifikacija u CROSU od 1. januara 2022. godine

Datum objave: 30-08-2021


Vlada RS donela je Odluku o dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (dalje: Odluka). Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 74/2021, a na snagu je stupila 31. jula 2021. godine.

Odluka se primenjuje počev od 1. januara 2022. godine, od kog trenutka se za vođenje evidencije o kvalifikacijama primenjuje Lista kvalifikacija, a prestaje da se primenjuje Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 9/98 i 25/2000 i "Službeni glasnik RS", br. 15/2010 (dr. propis) i 56/2018 (dr. propis)), u delu koji se odnosi na šifarnik zanimanja i stručne spreme i šifarnik škola.

Navedeno znači da se od 1. januara 2022. godine, za unos šifre stručne spreme koju lice zaista ima unose nove šifre iz Liste kvalifikacija.

Detaljnije o vođenju evidencija o kvalifikacijama, možete se informisati u elektronskom paketu IPC.RAP, online aplikaciji ipcpropisi.rs, kao i u štampanim izdanjima časopisa Pravnik i Direktor-Inspektor.