Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama ZPPPA

Datum objave: 13-09-2021


Ministarstvo finansija Republike Srbije na svojoj internet stranici objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: Nacrt zakona).

Nacrtom zakona, između ostalog, predviđa se da će se poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (PP OD-O), podnositi po službenoj dužnosti.

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 14. septembra 2021. godine, do 15:30 sati.