Objavljen je poziv za samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva

Datum objave: 13-10-2020


Poreska uprava RS na svom sajtu objavila je poziv svim fizičkim licima koja su ostvarila prihod iz inostranstva, po osnovu pružanja raznih vrsta usluga, da podnesu Poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim porezima i doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (Obrazac PP OPO).

Razlog za upućivanje poziva je nepoštovanje poreskih propisa i izvršavanje obaveze samoprijavljivanja prihoda od strane fizičkih lica – poreskih obveznika.

Detaljnije na sajtu Poreske uprave RS.