Objavljena je lista korisnika sistema elektronskih faktura

Datum objave: 05-05-2022


Na sajtu Ministarstva finansija objavljena je Lista korisnika sistema elektronskih faktura (vidi: https://www.efaktura.gov.rs/vest/913/lista-korisnika-sistema-elektronskih-faktura.php). Ova lista sadrži:

  • PIB subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika SEF-a koji imaju obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, kao i
  • JBKJS subjekata koji su upisani u Evidenciju korisnika javnih sredstava i koja se vodi kod Centralnog informacionog posrednika upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.