Objavljeni su novi prevodi MSFI

Datum objave: 13-10-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 123/2020 objavljen je najnoviji prevod MSFI.

Ministar finansija doneo je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-4351/2020-16 od 10. septembra 2020. godine, koje je objavljeno u "Službenom glasniku RS", broj 123/2020 i kojim se odobrava navedeni prevod MSFI. Rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 21. oktobra 2020. godine, a obavezna primena ovih prevedenih MSFI je za redovne godišnje finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.

Rešenjem je dozvoljena i ranija primena navedenih MSFI, dakle i za finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2020. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

Obaveštavamo naše pretplatnike da ćemo do kraja 2020. godine objaviti Priručnik za primenu MSFI koji će biti usaglašen sa najnovijom verzijom MSFI (objavljenom u "Službenom glasniku RS", broj 123/2020).