Objavljeni su pravilnici o poslovanju robne berze

Datum objave: 01-02-2020


Zakonom o robnim berzama ("Službeni glasnik RS", broj 52/2019), čija primena počinje 1. maja 2020. godene, propisano je da se robna berza osniva kao akcionarsko društvo.

Komisiji za hartije od vrednosti odlučuje o zahtevu za davanje dozvole za obavljanje delatnosti robne berze, izdaje dozvolu i propisuje minimalan sadržaj pravila za poslovanje robne berze.

U skladu sa navedenim, u "Službenom glasniku RS", broj 8/2020, objavljeni su:

  • Pravilnik o davanju dozvole za obavljanje delatnosti, trgovanju i nadzoru nad radom robne berze i
  • Pravilnik o minimalnoj sadržini Pravila poslovanja robne berze.

Ovi pravilnici stupaju na snagu 8. februara 2020. godine.

Detaljnije o novinama koje donose ovi pravilnici možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i narednom broju časopisa Revizor.