Od 1. marta 2019. godine omogućeno je izdavanje uverenja o izmirenim poreskim obavezama u elektronskom obliku

Datum objave: 04-03-2019


Poreska uprava Republike Srbije omogućila je svim korisnicima portala E-porezi da od 1. marta 2019. godine izdavanje elektronskih uverenja o izmirenim poreskim obavezama.

Za pristup portalu E-porezi neophodan je elektronski digitalni sertifikat, dok je provera verodostojnosti uverenja moguća bez elektronskog sertifikata.

Poreski obveznici mogu podneti zahtev za četiri vrste elektronskih poreskih uverenja:

  • uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda
  • uverenje o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje
  • uverenje o plaćenom porezu na dodatu vrednost
  • uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u

Na svom sajtu Poreska uprava objavila je i Korisničko uputstvo za izdavanje i proveru verodostojnosti eUverenja Poreske uprave, koje možete pogledati ovde.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h