Podrška privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

Datum objave: 31-08-2021


Razvojna agencija Srbije (RAS) objavila je javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2021. godini (Program), koji će biti otvoren do 26. oktobra 2021. godine.

Reč je o višegodišnjem programu usmerenom na jačanje poslovnih kapaciteta domaćih privrednih društava kako bi ona postala dobavljači velikih multinacionalnih kompanija (MNK) ili proširila postojeću saradnju sa njima.

Program je namenjen proizvođačima u sektorima automobilske industrije, uređaja i komponenti za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine i oprema), obrade metala, potom proizvođačima mašina i opreme za druge namene, sektoru gume i plastike, proizvođačima kućnih aparata i delova kućnih aparata, kao i sektoru električnih i elektronskih sistema.

Za realizaciju Javnog poziva u 2021. godini opredeljen je budžet u iznosu od 230.000.000,00 dinara.

Uslove koje treba da ispune privredna društva za učešće u Programu, kao i sve potrebne informacije, možete pronaći na sajtu: https://ras.gov.rs/javni-pozivi.