Poreska uprava objavila je Uputstvo za primenu testa samostalnosti

Datum objave: 26-02-2020


Na sajtu Poreske uprave  objavljeno  je Uputstvo za primenu člana 85. stav 1. tačka 17) Zakona o porezu na dohodak građana u poreskoj kontroli (test samostalnosti)

Detaljnije možete pogledati ovde.