Poziv za učešće u konsultacijama o Nacrtu Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Datum objave: 19-08-2021


U periodu od 3. avgusta 2021. godine do 10. septembra 2021. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi konsultacije o Nacrtu Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru u cilju priprema izmena i dopuna Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 81/17, 6/18 i 43/18) i poziva sve javne službe, udruženja, socijalne partnere, stručnu javnost i druga zainteresovana lica da učestvuju u procesu konsultacija.

Tekst Nacrta Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru postavljen je na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs i na portalu e-uprave, a predlozi, sugestije, inicijative i komentari mogu se dostaviti na elektronsku adresu: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs ili pisanim putem Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6. sa naznakom: "Za konsultacije o Nacrtu Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru".

Nacrt Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru se nalazi na sajtu Ministarstva: http://mduls.gov.rs/obavestenja