Praznovanje Sretenja - Dana državnosti Srbije

Datum objave: 13-02-2020


Sretenje - Dan državnosti Srbije je državni praznik koji se prema članu 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon), praznuje neradno 15. i 16. februara.

U 2020. godini, državni praznik pada u subotu i nedelju, pa se u skladu sa članom 3a Zakona, kako dan državnog praznika pada u nedelju, ne radi prvog narednog radnog dana, odnosno u ponedeljak 17. februara.

Detaljnije o pravima zaposlenih koji (ne)rade u dane državnog praznika, na naknadu zarade za odsustvovanje sa rada u dane državnog praznika i uvećanu zaradu za rad u dane državnog praznika, možete se informisati u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.JaN, odnosno u štampanom izdanju časopisa Pravnik br. 2.