Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji

Datum objave: 17-09-2021


Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predložene izmene predviđaju produženje roka do 30. aprila 2022. godine za prelazak na novi sistem koji predviđa mogućnost korišćenja fiskalne kase i tableta, mobilnog telefona i običnog ili termalnog štampača, kao i kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja.

Tranzicioni period počinje 1. novambra 2021. godine, a predložene izmene predviđaju i da neće biti potrebna defiskalizacija starih uređaja, već će ona biti automatski izvršena prelaskom na novi model.

O svim predloženim izmenama Zakona o fiskalizaciji detaljno se možete informisati u narednom broju časopisa Revizor, kao i IPC elektronskim paketima.