Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Datum objave: 18-10-2019


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predložene izmene predviđaju:

  • proširenje poreskih oslobođenja na vozila čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila),
  • proširenje poreskih oslobođenja na plovila za koja je obveznik ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove,
  • da se činjenice od uticaja na oporezivanje porezom na registrovano oružje vezuju za registrovanje oružja,
  • da se registrovano oružje čiji je nestanak prijavljen nadležnom organu koje je evidentirano kao pasivizirano, izuzme od oporezivanja u periodu od dana prijave nestanka zaključno sa danom koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku,
  • preciziranje odredaba kojima je uređeno dostavljanje podataka Poreskoj upravi od značaja za oporezivanje, kao i nadležnost organizacionih jedinica Poreske uprave za utvrđivanje poreza shodno teritorijalnoj organizaciji Poreske uprave.

Predlaže se primena od 1. januara 2020. godine.

O svim predloženim izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara detaljno se možete informisati u narednom broju časopisa Revizor, kao i IPC elektronskim paketima.