Primena Zakona o trgovini u slučaju zatvaranja maloprodajnog objekta usled vanrednog stanja

Datum objave: 20-03-2020


Imajući u vidu novonastalu situaciju usled koje jedan broj trgovaca zatvara svoje maloprodajne objekte i na taj način obustavljaju delatnost na određeni vremenski period, neretko dobijamo pitanja da li je potrebno da na samom objektu trgovac postavi obaveštenje o privremenom zatvaranju maloprodajnog objekta.

U skladu sa tim, upućujemo vas na član 33. Zakona o trgovini ("Službeni glasnik RS", broj 52/2019, u daljem tekstu: Zakon), kojim se u okviru Posebnih uslova za obavljanje trgovine na malo i pružanje usluga potrošačima, uređuju obaveze koje ima trgovac u situaciji kada donese odluku da privremeno zatvori maloprodajni objekat.

U nastavku dajemo član 33. ovog zakona, u celini.

Trgovac i pružalac usluge samostalno određuju radno vreme u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom jedinice lokalne samouprave.

Trgovac i pružalac usluge su dužni da na jasan, nesumnjiv i lako uočljiv način istaknu radno vreme na prodajnom mestu, kao i da se u svakom trenutku pridržavaju označenog radnog vremena.

U slučaju vanrednih promena, prekida ili drugih oblika privremenog prestanka obavljanja trgovine na određenom prodajnom mestu, trgovac i pružalac usluge su dužni da te izmene označe na način iz stava 2. ovog člana, pre prestanka obavljanja trgovine.

Dakle, u konkretnoj situaciji, kada trgovac odluči da zatvori maloprodajni objekat na određeno vreme, ima obavezu da na osnovu člana 33. stav 3. Zakona, navedenu promenu - privremeni prestanak obavljanja trgovine na određenom prodajnom mestu, označi na jasan, nesumnjiv i lako uočljiv način i istu istakne na prodajnom mestu - u vidu obaveštenja, pre prestanka obavljanja trgovine.