U toku je javna rasprava o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Datum objave: 19-08-2021


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i 6. avgusta 2021. godine započelo je  javnu raspravu o ovom nacrtu i pozivalo predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

U okviru javne rasprave organizuju se dva okrugla stola na kojima će biti predstavlјen Nacrt zakona, i to 17. avgusta u Beogradu i 25. avgusta u Novom Sadu.

Javna rasprava traje od 6. do 27. avgusta 2021. godine.

Dokumenta u vezi za Nacrtom zakona, kao i informacije o okruglim stolovima u okviru javne rasprave, objavlјeni su na sajtu Ministarstva, kao i na Portalu eUprave.