Uputstvo školama za organizovanje rada u otežanim uslovima usled epidemije za školsku 2021/2022. godinu

Datum objave: 27-08-2021


Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dalje: Ministarstvo) uputilo je osnovnim i srednjim školama Stručno uputstvo za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2021/2022. godini i Stručno uputstvo za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u srednjoj školi u školskoj 2021/2022. godini. Uputstva predstavljaju osnov za organizovanje, planiranje i programiranje ukupnog obrazovno-vaspitnog rada u školama u otežanim uslovima izazvanim usled epidemije zarazne bolesti COVID-19, počevši od 1. septembra 2021. godine.

Osnovne škole imaju obavezu u skladu sa navedenim uputstvima da nadležnoj školskoj upravi do 30. avgusta 2021. godine, dostave na saglasnost: informaciju o pripremljenosti za rad u pogledu zdravstveno-higijenskih uslova; operativni plan koji sadrži model po kojem škola započinje rad; raspored planiranih časova po razredima; podatak o izabranoj platformi na daljinu; dodatne nastavne i vannastavne aktivnosti kojima se obezbeđuje da svi učenici budu uključeni u učenje i rad, posebno u uslovima nastave na daljinu; druge specifične informacije od značaja za početak školske godine.

Srednje škole imaju obavezu u skladu sa navedenim uputstvima da nadležnoj školskoj upravi do 30. avgusta 2021. godine, dostave: informaciju o pripremljenosti za rad u školskoj 2021/2022. godini; modelu po kome započinje rad; podatak o izabranoj platformi za rad na daljinu i druge informacije od značaja za početak školske godine.