Za elektronske fakture predviđeno je 9 poreskih kategorija

Datum objave: 05-05-2022


Na internet stranici Ministarstva finansija objavljen je pregled novih poreskih kategorija (vidi: https://www.efaktura.gov.rs/view_file.php?file_id=218&cache=sr) od 1. maja 2022. godine.

Umesto 4 poreske kategorije, koliko je imala ranija produkciona verzija SEF-a (od 11. aprila 2022. godine), sada je propisano 9 poreskih kategorija, i to:

  • Standardno obračunavanje PDV (oznaka S);
  • Obrnuto obračunavanje PDV (oznaka AE);
  • Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza (oznaka Z);
  • Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza (oznaka E);
  • Izuzimanje od PDV (oznaka R);
  • Nije predmet oporezivanja PDV (oznaka O);
  • Nije predmet oporezivanja PDV 2 (oznaka OE);
  • Posebni postupci oporezivanja (oznaka SS);
  • Anuliranje (oznaka N).