IPC online TRENING za javne nabavke, 9. septembar od 10h

PRETPLATA NA IPC IZDANJA za 2021. godinu

IPC WEBINAR - 18. septembar od 10h - Savetovanje na Vašem računaru

POGODNOSTI za PRETPLATU na IPC IZDANJA

Pogodnosti za pretplatu na IPC izdanja

POGODNOSTI za PRETPLATU na IPC IZDANJA

IPC WEBINAR - NOVE MERE VLADE RS za PODSTICAJ i POMOĆ PRIVREDI

MAXIMUM za VAŠ NOVAC

Snimak IPC WEBINARA od 6. novembra

Snimak IPC WEBINARA od 6. novembra

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Besplatne online OBUKE

Snimak IPC WEBINARA od 4. novembra

Snimak IPC WEBINARA od 4. novembra

Promena na bolje

PROMENA na BOLJE

IPC WEBINARI

Ako želite VIŠE i BOLJE

IPC online TRENING  na našem RAČUNARU - 25. novembar od 10h

IPC online TRENING na našem RAČUNARU - 25. novembar od 10h

Snimak IPC Webinara za JAVNE NABAVKE - besplatno za sve zainteresovane

Snimak IPC Webinara za JAVNE NABAVKE - besplatno za sve zainteresovane

IPC mailing lista

IPC mailing lista

PRETPLATA za 2021. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 26. novembrom 2020.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 23
12. novembar

Budžet br. 22
12. novembar

Pravnik br. 11
5. novembar

Direktor br. 11-12
10. novembar

Snimak IPC WEBINARA - PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021.

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

Primena NOVIH MSFI

PDV NA RASHOD i MANJAK dobara

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA za 2020. godinu

Primena PORESKIH OLAKŠICA

NOVINE u oblasti SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

Besplatne online OBUKE

#praksaispredteorije

Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica
(Obuka 2)

Snimak IPC WEBINARA - Poslovanje BUDŽETSKIH USTANOVA

#praksaispredteorije

BESPLATNO za sve BUDŽETSKE KORISNIKE

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

REBALANS BUDŽETA I IZMENE FINANSIJSKIH PLANOVA za 2020. godinu

AKTUELNOSTI ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA

Snimak IPC WEBINARA od 21. jula

#praksaispredteorije

- BESPLATNO za sve zainteresovane -

NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PORESKIH PROPISA I RAČUNOVODSTVA

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA

FINANSIJSKA PODRŠKA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

IPC online TRENING - 25. novembar od 10h

#praksaispredteorije

IZRADA PLANA NABAVKI za 2021. godinu

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

- BESPLATNO za sve zainteresovane ustanove -

AKTUELNOSTI i NOVINE u PRIMENI PRAVNO-EKONOMSKIH PROPISA kod USTANOVA OBRAZOVANJA i PREDŠKOLSKIH USTANOVA

VESTI
26-11-2020 Potpisan je i objavljen Aneks IV Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
25-11-2020 Prosečna zarada za septembar 2020. godine
25-11-2020 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2020. godine
24-11-2020 Izmene radnog vremena za određene delatnosti
21-11-2020 Predlog zakona o budžetu RS za 2021. godinu i Predlog izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu
20-11-2020 Objavljeno je uputstvo naručiocima o dostavi dokumentacije Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
20-11-2020 Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja
20-11-2020 Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
19-11-2020 Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
18-11-2020 Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV
18-11-2020 Objavljeni su Nacrti zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak građana
16-11-2020 Rebalans budžeta Republike Srbije za 2020. godinu
14-11-2020 Povoljniji uslovi organizatorima putovanja za dobijanje licence
13-11-2020 Uređen je način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza za novonastanjenog obveznika
12-11-2020 Mesečna inflacija (potrošačke cene) u oktobru 2020. godine iznosi 0,1%
12-11-2020 Referentna kamatna stopa i dalje 1,25%
10-11-2020 Neradan dan za Dan primirja u Prvom svetskom ratu
09-11-2020 Predlog Rebalansa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu
07-11-2020 Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
06-11-2020 Predložene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
06-11-2020 Vlada RS usvojila je predloge zakona iz oblasti carinskog poslovanja
28-10-2020 Objavljene radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama ZPPPA i Zakona o porezima na imovinu
28-10-2020 Objavljena radna verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
26-10-2020 Objavljen je Nacrt zakona o fiskalizaciji
22-10-2020 Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje
17-10-2020 Novi način funkcionisanja bankarske garancije kao garancije putovanja, u cilju obnove licence za rad organizatoru putovanja
13-10-2020 Objavljeni su novi prevodi MSFI
13-10-2020 Objavljen je poziv za samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva
28-09-2020 Obaveza evidencije ugostitelja i prijave turista preko CIS-a (eTurista)
16-09-2020 Objavljen je Obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga
16-09-2020 Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara ("neto") po radnom času
14-09-2020 Informacije o pregovorima za utvrđivanje minimalne zarade za 2021. godinu
Kursna lista na dan 26.11.2020.
EUR

EUR
117,5787

USD

USD
98,5572

CHF

CHF
108,6478

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru