IPC SAVETOVANJE

ZLATIBOR, 2-5. jul 2024.

FINANSIJSKO, PRAVNO i BUDŽETSKO POSLOVANJE


JAVNE NABAVKE u praksi

Promotivni IPC WEBINAR
(možete pogledati na našem YouTube kanalu)

IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA

Promotivni IPC WEBINAR
(možete pogledati na našem YouTube kanalu)

MSFI, MRS i RAČUNOVODSTVO
- RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
- PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Promotivni IPC WEBINAR
(možete pogledati na našem YouTube kanalu)

ZARADE I DRUGI PRIHODI fizičkih lica

MINIMALNA ZARADA i NEOPOREZIVI IZNOS

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa datumom: 17. jun 2024.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 12
5. jun

Budžet 11
15. jun

Pravnik 6
5. jun

Direktor-Inspektor 5-6
15. maj

IPC PRIRUČNICI

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


Detaljnije

Priručnik za
primenu MSFI


Detaljnije

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


Detaljnije

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


Detaljnije


Zarade,
naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


Detaljnije

Kontni plan za
budžetski sistem
sa međusobnim
povezivanjem konta


Detaljnije

Primeri
knjiženja po
Kontnom planu
za budžetski sistem


Detaljnije

Kursna lista na dan 17.6.2024.
EUR

EUR
117,0683

USD

USD
109,3381

CHF

CHF
122,7646

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a