IPC WEBINAR
6. decembar 2022. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

VI PITATE (IPC pretplatnici za 2023.)
- MI ODGOVARAMO (Konsultanti IPC-a)
ODGOVORI NA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA - snimak

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

IZMENE PORESKIH PROPISA I PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
I POPIS IMOVINE i OBAVEZA

PDV NA RASHOD i MANJAK DOBARA

IPC WEBINAR za JAVNA PREDUZEĆA - snimak

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2023. godini

IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA za 2023. godinu za JP,
DIGITALIZACIJA PROCESA PLANIRANJA I IZVEŠTAVANJA kod JP,
PLANIRANJE ZARADA, RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE kod JP

IPC WEBINARI za BUDŽETSKE KORISNIKE
23. novembar - 5. decembar 2022.

5. decembar 2022. od 10h
POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

- Besplatno za SVE učesnike -

POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - snimak

POSLOVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - snimak

POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
I PREDŠKOLSKIH I NAUČNIH USTANOVA
INSPEKCIJSKE KONTROLE u školskoj 2022/2023. - snimak

POSLOVANJE DRŽAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA, USTANOVA KULTURE
i OSTALIH BUDŽETSKIH KORISNIKA - snimak

IPC WEBINAR za RADNE ODNOSE - snimak

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

RADNI ODNOSI U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU

IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE
14. decembar 2022. od 10h

- BESPLATNO za SVE UČESNIKE -

PLANIRANJE I IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI za 2022. i 2023.

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 2. decembrom 2022.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 23
30. novembar

Budžet 22
30. novembar

Pravnik 11
5. novembar

Direktor-Inspektor 11-12
15. novembar

IPC PRIRUČNICI za 2022.

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE


Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Kontni plan za budžetski
sistem sa međusobnim
povezivanjem konta


DETALJNIJE

Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE

VESTI
01-12-2022 Maksimalne cene osnovnih životnih namirnica ograničene su i u naredna tri meseca
30-11-2022 Izdavanje potvrda i rešenja o PIB-u isključivo u elektronskoj formi
30-11-2022 Objavljena je Carinska tarifa za 2023. godinu
25-11-2022 Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period oktobar 2021. - septembar 2022. godine (100.072 dinara)
25-11-2022 Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2023. godinu iznosi 35.025 dinara
25-11-2022 Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2023. godinu iznosi 500.360 dinara
25-11-2022 Prosečna zarada za septembar 2022. godine
25-11-2022 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2022. godine
24-11-2022 Ističe rok za usklađivanje adrese sedišta privrednih subjekata 27. novembra 2022. godine
24-11-2022 Revidirana Fiskalna strategija za 2023. godinu
24-11-2022 Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
21-11-2022 Vlada RS utvrdila je predloge više zakona
21-11-2022 Utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
21-11-2022 Predložene su izmene i dopune Carinskog zakona
15-11-2022 "SPIRI" - nova aplikacija za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje budžeta RS u test verziji - na sajtu Uprave za trezor
14-11-2022 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u oktobru 2022. godine iznosi 1,9%
10-11-2022 Referentna kamatna stopa povećana na 4,5%
07-11-2022 Revidirani parametri osnovnih makroekonomskih indikatora do kraja 2022. godine - inflacija i drugi parametri
Kursna lista na dan 2.12.2022.
EUR

EUR
117,3093

USD

USD
111,3731

CHF

CHF
118,8544

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a