IPC OBUKA-WEBINAR za primenu SPIRI

21. maj 2024. od 10h (repriza)

PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONOM SISTEMU SPIRI
i rešenja za probleme iz prakse

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

IPC besplatno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

NIŠ, 28. maj 2024. od 10h
Reg. centar za profesionalni razvoj, Pariske komune bb

SPIRI + IFISuP
(Praktičan rad u digitalnoj platformi SPIRI i aplikaciji IFISuP)

PLANIRANJE / Naknade i druga LIČNA PRIMANJA

- BESPLATNO za SVE -

IPC DANI
- višednevno savetovanje -

ZLATIBOR, 2-5. jul 2024.

FINANSIJSKO I PRAVNO POSLOVANJE


JAVNE NABAVKE u praksi

Priručnik za ZARADE

ZARADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA
(I i II knjiga) za 2023. godinu

Priručnik za ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

PRIRUČNIK ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE U PRAKSI
I ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV u SEF-u

Promotivni IPC WEBINAR
(možete pogledati na našem YouTube kanalu)

IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA

Promotivni IPC WEBINAR
(možete pogledati na našem YouTube kanalu)

MSFI, MRS i RAČUNOVODSTVO
- RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
- PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Promotivni IPC WEBINAR
(možete pogledati na našem YouTube kanalu)

ZARADE I DRUGI PRIHODI fizičkih lica

MINIMALNA ZARADA i NEOPOREZIVI IZNOS

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa datumom: 21. maj 2024.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 11
20. maj

Budžet 9
20. april

Pravnik 5
10. maj

Direktor-Inspektor 5-6
15. maj

IPC PRIRUČNICI

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


Detaljnije

Priručnik za
primenu MSFI


Detaljnije

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


Detaljnije

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


Detaljnije


Kontni plan za budžetski
sistem sa međusobnim
povezivanjem konta


Detaljnije

Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


Detaljnije

VESTI
13-05-2024 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u aprilu 2024. godine iznosi 0,7%
10-05-2024 Referentna kamatna stopa ostaje 6,50%
25-04-2024 Prosečna zarada za februar 2024. godine
25-04-2024 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za april 2024. godine
24-04-2024 Omogućeno je ELEKTRONSKO podnošenje Obrasca 1 - Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu
22-04-2024 Nova verzija elektronske prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine (Obrazac 1) se očekuje 24. aprila 2024. godine
22-04-2024 Produženo važenje Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu
06-04-2024 Novi usklađeni dinarski iznosi akciza - primena od 1. maja 2024. godine
06-04-2024 Objavljen je novi Obrazac 1 - Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine
04-04-2024 Izmenjen je Pravilnik o PDV
27-02-2024 Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu iznosi 4.269.564 dinara
26-02-2024 Petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2023. godine za potrebe obračuna poreske amortizacije iznosi 652.025,00 dinara
01-02-2024 Omogućen je rad u aplikaciji za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu
31-01-2024 Od 1. februara 2024. godine počinje izdavanje jedinstvene dozvole za rad stranaca po novom postupku
30-01-2024 Omogućeno je iskazivanje podataka u Obrascu EZPPPDV u okviru korisničke aplikacije za fiskalizaciju

KORIŠĆENJE BESPLATNIH TELEFONSKIH KONSULTACIJA

Kursna lista na dan 22.5.2024.
EUR

EUR
117,1138

USD

USD
107,8893

CHF

CHF
118,3326

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a