Kontni plan za budžetski sistem sa međusobnim povezivanjem konta

Priručnik sa uporednim pregledima međusobnog povezivanja konta po Kontnom planu za budžetski sistem i za preknjižavanje sa konta po Kontnom planu za budžetski sistem na račune po Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike i obrnuto.

Priručnik je zasnovan na trenutno važećem Kontnom planu za budžetski sistem koji je ažuran sa 18. majem 2019. godine.

Za potrebe planiranja i sastavljanja finansijskih izveštaja dat je poseban Kontni plan za budžetski sistem do nivoa sintetičkih (četvorocifrenih) konta.

Autor: Dragoš Ristić

Izdanje za 2020. godinu

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

Pretplata na priručnik

PRIRUČNIK
(štampano ili elektronsko izdanje)
CENA za IPC PRETPLATNIKE* CENA za NEPRETPLATNIKE

KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM
sa međusobnim povezivanjem konta

2.500,00 + PDV 3.500,00 + PDV

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2021:
FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2021. godinu.

Unesite podatke firme/ustanove
Da li ste pretplatnik IPC-a?