Finansijsko upravljanje, kontrola i revizija kod korisnika javnih sredstava

Praktični vodič za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

Obuhvata procenu i način utvrđivanja poslovnog rizika i odgovornosti za funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Priručnik sadrži sve modele normativnih akata, strategija i procedura koje korisnik treba da donese u okviru uspostavljanja sistema kontrole.

Pored toga, sadrži postupak za proveru efikasnost funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole, način popunjavanja godišnjih izveštaja, kao i način postupanja korisnika po nalazu D R I odazivni izveštaj (model akta).

U prilogu Priručnika dati su integralni tekstovi propisa kojima se uređuje finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava.

Autori: Života Antić i dr Natalija Borović

Priručnik je izašao iz štampe u aprilu 2018.

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

Pretplata na priručnik

PRIRUČNIK
(štampano ili elektronsko izdanje)
CENA za IPC PRETPLATNIKE* CENA za NEPRETPLATNIKE

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA i REVIZIJA
kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

3.800,00 + PDV 4.800,00 + PDV

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2021:
FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2021. godinu.

Unesite podatke firme/ustanove
Da li ste pretplatnik IPC-a?