PRIRUČNIK za primenu MSFI
(Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)

Priručnik za primenu MSFI namenjen je privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju nove Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja. Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom i profesionalnom regulativom (obrađen je i MSFI 16 Lizing).

Jedinstven je zbog:

      1. Načina obrade Standarda - veliki broj primera, uz prikaz knjiženja;
      2. Detaljnog i sistematičnog prikaza svih Standarda i pratećih tumačenja;
      3. Velikog broja objašnjenih termina i izraza potrebnih za shvatanje i primenu Standarda.

Priredio: dr Zoran Petrović

Priručnik izlazi iz štampe u maju 2021.

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

Pretplata na priručnike

PRIRUČNIK
(štampano ili elektronsko izdanje)
CENA CENA za IPC PRETPLATNIKE*

1. PRIRUČNIK za primenu KONTNOG OKVIRA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA, zadruge i preduzetnike

12.900,00 + PDV 9.300,00 + PDV

2. PRIRUČNIK za primenu MSFI (Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)

11.900,00 + PDV 8.300,00 + PDV

3. KOMPLET PRIRUČNIKA (r.b. 1 + r.b. 2)

18.900,00 + PDV 14.300,00 + PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 7941

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2021:
FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2021. godinu.

Cene iz tabele (r.b. 1 i r.b. 2) za oba izdanja (štampano i elektronsko izdanje) se uvećavaju za 2.000,00 dinara.
Cene iz tabele (r.b. 3) za oba izdanja (štampano i elektronsko izdanje) se uvećavaju za 3.000,00 dinara.

Unesite podatke firme/ustanove
Da li ste pretplatnik IPC-a?