IPC priručnik - PRIMERI KNJIŽENJA po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

Priručnik PRIMERI KNJIŽENJA po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

Priručnik obuhvata knjiženja transakcija i poslovnih događaja po klasama uključujući i knjiženja u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti budžetskog računovodstva.

Primeri knjiženja iz svakodnevnog rada korisnika budžetskih sredstava.

Autor: dr Natalija Keković

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Sva polja su obavezna.

Pretplata na
Priručnik za PRIMERI KNJIŽENJA po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

PRIRUČNIK CENA CENA za IPC PRETPLATNIKE*
PRIMERI KNJIŽENJA po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

Autor: dr Natalija Keković
5.500,00
+ PDV
3.500,00
+ PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 8045

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2023/2024: FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2023/2024. godinu.

Unesite podatke firme/ustanove
Unesite broj primeraka
Da li ste pretplatnik IPC-a?