BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
9 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
14 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
14 1. Uputstvo Ministarstva finansija za pripremu budžeta RS za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu
14 2. Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
14 3. Elementi elektronske fakture i način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura
15 4. Uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama
16 5. Čuvanje, stavljanje na uvid elektronskih faktura i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
16 6. Postupak registrovanja za pristup SEF, način pristupanja i korišćenja SEF i način korišćenja podataka koji su dostupni u SEF
17 7. Rok za slanje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2021. godinu je 31. jul 2021. godine
17 8. Dopuna Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
18 9. Usvojene su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
18 10. Dopuna Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
19 11. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u junu 2021. godine iznosi 0,3%
19 12. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
19 13. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jun 2021. godine
20 14. Prosečna zarada za april 2021. godine
21 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
23 Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
33 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
35 Finansiranje poslovanja korisnika budžetskih sredstava po izvorima različitim od budžetskih i donatorskih izvora
57 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
59 Postupak inspekcijske kontrole budžetske inspekcije
65 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
67 Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (pravo, visina i poreski tretman)
71 SOCIJALNO OSIGURANJE
73 Novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
76 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
83 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava i lokalna samouprava
84 Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  Ostale delatnosti
93 Zaštita poslovne tajne - Zakon o zaštiti poslovne tajne
101 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
102 Porez na dodatu vrednost
109 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
110 Zarade i druga primanja
131 Doprinosi
133 Potrošačke cene i inflacija
135 Kamate
137 Ostali aktuelni podaci
138 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
143 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
145 KALENDARI OBAVEZA U JULU 2021.
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2021. godine
150 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2021. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet