BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
10 1. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u aprilu 2023. godine iznosi 0,7%
10 2. Obaveštenje o izradi Akcionog plana za sprovođenje programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2022. godinu
10 3. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 6,00%
11 4. Nova ažuriranja i ispravke SEF-a i Internog tehničkog uputstva 26. april 2023. godine
12 5. Izvršene su izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom
13 6. Donet je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
13 7. Prosečna zarada za februar 2023. godine
13 8. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za april 2023. godine
15 BUDŽETSKI SISTEM
17 Odgovornosti u finansijsko-računovodstvenom poslovanju korisnika budžetskih sredstava
33 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
35 Knjigovodstveno evidentiranje zakupnine kod zakupodavca kao korisnika javnih sredstava
39 FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
40 Procedura davanja u zakup prostora u javnoj svojini
53 PLATE I DRUGI PRIHODI
55 Autorske naknade (rezidentna fizička lica)
67 TREZOR - PLATNI PROMET
69 Obračunski oblici plaćanja kod budžetskih korisnika - preuzimanje duga/promena dužnika
75 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
76 Postupak izdavanja poreskog uverenja
  Porez na dohodak građana
81 Prikaz izmena Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
91 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
93 Zarade i druga primanja
114 Doprinosi
116 Potrošačke cene i inflacija
118 Kamate
120 Ostali aktuelni podaci
121 Srednji kursevi stranih valuta u 2023. godini
123 KALENDARI OBAVEZA U MAJU 2023.
125 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2023. godine
127 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2023. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet