BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Predložene su izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
10 2. Predložene su izmene Zakona o porezima na imovinu
11 3. Naknade za objavljivanje akata organa, pravnih i fizičkih lica i oglasa o javnoj nabavci
13 4. Objavljeni su novi Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
14 5. Novi sistem stručnog usavršavanja u javnoj upravi
14 6. Obaveza vođenja evidencija ugostitelja i ugostiteljskih objekata za smeštaj preko CIS-a za zdravstvene ustanove od 1. oktobra 2020. godine
15 7. Dodela namenskih sredstava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta
15 8. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u oktobru 2020. godine iznosi 0,1%
15 9. Prosečna zarada za avgust 2020. godine
16 10. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2020. godine
16 11. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
17 BUDŽETSKI SISTEM
18 Rebalans budžeta Republike Srbije za 2020. godinu
23 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
24 Knjigovodstveno evidentiranje nabavke postrojenja i opreme kod korisnika budžetskih sredstava
43 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
44 Računovodstvena isprava
67 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
69 Predložene izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
75 Predložene izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama
  Porezi na imovinu
80 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
91 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
92 Pravo na naknadu zarade/plate i uvećanu zaradu/platu zaposlenih koji (ne) rade na Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2020. godine
97 ZDRAVSTVO
98 Registracija usklađivanja zdravstvenih ustanova kod Agencije za privredne registre
103 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava
105 Nova organizacija ministarstava
  Lokalna samouprava
107 Obaveza javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja da uplate deo dobiti za 2019. godinu u budžet osnivača
111 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
113 Budžetsko računovodstvo
  Službena mišljenja
116 Porez na dodatu vrednost
121 PRILOG: Poslovanje ustanova socijalne zaštite u 2020/2021
123 Planiranje prihoda i primanja ustanova socijalne zaštite i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
129 Planiranje prihoda i primanja ustanova socijalne zaštite i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
156 Pitanja i odgovori Poslovanje ustanova socijalne zaštite u okviru ISIB-a
163 Nabavka usluga socijalne zaštite
167 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet