BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • ISKRA, SPIRI, IFISuP
  • Finansijsko upravljanje, revizija i kontrola
  • Trezor - platni promet
  • Obračun zarada i naknada
  • Radni odnosi u javnom sektoru

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
9 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
9 1. Izmenjen je Pravilnik o PDV
9 2. Objavljen je novi Obrazac 1 - Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine
10 3. Novi usklađeni dinarski iznosi akciza - primena od 1. maja 2024. godine
10 4. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u martu 2024. godine iznosi 0,3%
10 5. Referentna kamatna stopa ostaje 6,50%
11 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
13 Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja kod pripreme budžeta RS za 2025. godinu prema dopisu Ministarstva finansija
22 Normativi i standardi rada u delatnosti ustanova učeničkog i studentskog standarda prema novodonetom pravilniku
29 PLATE I DRUGI PRIHODI
30 Obračun naknade zarade/plate i uvećane zarade/plate zaposlenima koji (ne) rade u dane Uskršnjeg/Vaskršnjeg praznika i Praznika rada
35 TREZOR - PLATNI PROMET
37 Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima javnih prihoda
41 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
43 Komentar Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
  Porez na dobit pravnih lica
48 Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2023. godinu kod obveznika koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem
  Porez na dohodak građana
63 Obračun i plaćanje poreza i doprinosa samooporezivanjem od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
87 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
89 Porez na dodatu vrednost
91 Porez na dobit pravnih lica
103 Porez na dohodak građana
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
108 Potrošačke cene i inflacija
110 Kamate
112 Srednji kursevi stranih valuta u 2024. godini
113 KALENDARI OBAVEZA U APRILU 2024.
115 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za april 2024. godine
118 Kalendar poreskih i drugih obaveza za april 2024. godine
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet