BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
10 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
10 1. Donet je Pravilnik o izveštavanju o stanju javnog duga AP i JLS (sistem izveštavanja - SIJD, kod Uprave za trezor)
11 2. Doneta su tri pravilnika u vezi sa sprovođenjem Uredbe o kapitalnim projektima
12 3. Propisane su vrste finansijskih obezbeđenja neophodnih za obavljanje delatnosti upravljanja otpadom
12 4. Izmene kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda
13 5. Ispunjenost uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca
13 6. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2023. godine
14 7. Prosečna zarada za septembar 2023. godine
14 8. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu iznosi 573.470 dinara
14 9. Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu iznosi 40.143 dinara
15 BUDŽETSKI SISTEM
17 Komentar izmena i dopuna Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
31 Komentar izmena i dopuna Zakona o republičkim‚ administrativnim taksama
46 Izmene i dopune Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru
37 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I FISKALIZACIJA
  Fiskalizacija
39 Izdavanje fiskalnog računа prema načinu obavljanja trgovine na malo
47 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
49 Usklađivanje (donošenje) finansijsko-planskih akata korisnika budžeta za 2024. godinu
51 PLATE I DRUGI PRIHODI
52 Primanja po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora (obračun i fiskalni tretman)
57 JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
59 Donošenje odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024. godinu - rok 20. decembar
61 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
62 Zarade i druga primanja
83 Doprinosi
85 Ostali aktuelni podaci
86 Srednji kursevi stranih valuta u 2023. godini
87 KALENDARI OBAVEZA U DECEMBRU 2023.
89 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za decembar 2023. godine
91 Kalendar poreskih i drugih obaveza za decembar 2023. godine
93 POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE U 2023/2024. GODINI
94 Planiranje prihoda i primanja ustanova socijalne zaštite i njihova potrošnja
100 Druga primanja zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite (obračun i poreski tretman)
110 Najčešće nepravilnosti u finansijskim izveštajima centara za socijalni rad
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet