DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje

Sadržaj:

5 Uvodnik - pregled aktuelnosti i novina
između dva broja časopisa Direktor-Inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
11 Poseban postupak inspektora prema neregistrovanom subjektu
  Inspekcija rada
14 Inspekcijski nadzor poslodavca u oblasti radnih odnosa
  Poreska inspekcija
19 Kontrola ispravnosti utvrđivanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine
  Zdravstvena inspekcija
22 Inspekcijski nadzor dopunskog rada zaposlenih u zdravstvu
  Upravna inspekcija
25 Nadzor nad postupanjem po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja
29 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
30 Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije za 2023. godinu - prikaz utvrđenih nepravilnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava
35 KONTROLA JAVNIH NABAVKI
36 Kombinovana revizija javnih nabavki u ustanovama srednjeg obrazovanja
  Inspekcijski nadzor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
45 Kontrola objavljivanja ličnih podataka zaposlenih
47 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
49 PRAVNO POSLOVANJE
51 Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg/Uskršnjeg praznika i Praznika rada
57 Izdavanje jedinstvene dozvole strancu od 1. februara 2024. godine
61 Primena rodno osetljivog jezika od 21. maja 2024. godine
63 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
65 Rezultati srpske privrede u prvom kvartalu ove godine i perspektive do 2029. godine
72 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2024. godine
83 Aktuelnosti
91 MENADŽMENT U PRAKSI
93 Veština delegiranja
97 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
98 Zarade i druga primanja
99 Doprinosi
101 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2024. godini
102 Kamate
103 KALENDARI OBAVEZA U MAJU I JUNU 2024.
105 Poslovne obaveze u maju i junu 2024. godine
111 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2024. godine
113 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2024. godine
116 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2024. godine
134 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2024. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor