DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje

Sadržaj:

5 UVODNIK - pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa Direktor-Inspektor
7 INSPEKTOR - vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
10 Pravo privrednog subjekta da bude obavešten o inspekcijskom nadzoru
12 Pravo privrednog subjekta da traži okončanje postupka inspekcijskog nadzora
  Inspekcija rada
14 Prekršajna odgovornost poslodavca koji zaposli stranca bez radne dozvole
17 Inspekcijski nadzor korišćenja godišnjeg odmora kod poslodavca
  Turistička inspekcija
22 Inspekcijska kontrola rada pokretnih ugostiteljskih objekata
  Sanitarna inspekcija
25 Obaveza zaposlenih u trgovini da poseduju uverenje o sticanju znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti
27 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
29 Standard revizije za saopštavanje rukovodstvu nepravilnosti u internim kontrolama javnog sektora - ISA 265
33 DIREKTOR - vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
35 PRAVNO POSLOVANJE
37 Obaveze poslodavaca prema novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
49 Obaveza odgovornih lica za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline da obnove licencu do 5. avgusta 2023. godine
51 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
52 Ekonomske perspektive Srbije u kontekstu izraženih geopolitičkih tenzija
62 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2023. godine
73 Aktuelnosti
85 MENADŽMENT U PRAKSI
87 Preporuke za redovnu naplatu potraživanja
91 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
92 Zarade i druga primanja
93 Doprinosi
94 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2023. godini
95 Kamate
97 KALENDARI OBAVEZA U MAJU I JUNU 2023.
99 Poslovne obaveze u maju i junu 2023. godine
104 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2023. godine
106 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2023. godine
109 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2023. godine
111 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2023. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor