DIREKTOR
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
  • Pregled donetih propisa
  • Propisi u proceduri usvajanja
  • Instrukcije za poslovanje
  • Ekonomsko - poslovno okruženje i makroekonomske analize
  • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
6 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
12 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
12 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
13 Početak primene Zakona o sprečavanju korupcije
23 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
25 Prikaz PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  Zapošljavanje
33 Program podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”
  Prosveta
37 Sukob interesa u ustanovama obrazovanja
  Privreda
40 Pravo na bolovanje zakonskog zastupnika koji je u radnom odnosu
43 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
45 Srpska ekonomija u doba korone: rezultati u proteklom delu 2020. godine i perspektive za poslednje tromesečje tekuće godine
55 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
65 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2020. godine
74 Aktuelnosti
74 Makroekonomska kretanja
77 Zapošljavanje
77 Javne nabavke
78 Javna svojina
79 Prosveta
80 Zdravstvo
80 Privreda
81 Ostale aktuelnosti
83 Ekonomske zanimljivosti
85 Poslovne obaveze u septembru i oktobaru 2020. godine
89 MENADŽMENT U PRAKSI
91 Kako sačuvati dobavljače i kupce u kriznom periodu
95 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
96 Zarade i druga primanja
97 Doprinosi
99 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
100 Kamate
101 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
106 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
108 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
112 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za septembar 2020. godine
115 Kalendar obaveza za septembar 2020. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor