PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

7 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
8 Vraćanje na rad zaposlenog na osnovu pravnosnažne presude
  Socijalno osiguranje
11 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
18 Novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
21 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
27 JAVNE NABAVKE
29 Sprovođenje postupka javne nabavke u ime i za račun drugog naručioca
36 Mišljenja i odgovori kancelarije za javne nabavke
42 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
48 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
55 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
57 Prekid postupka
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
61 Sporazum između zajedničkih rukovaoca
  Prosveta
62 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu
  Državna uprava
73 Inspekcijski nadzor upravne inspekcije
  Privredna društva
76 Samostalno i zajedničko zastupanje privrednog društva
79 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
81 Radni odnosi
85 Javne nabavke
87 Privreda
  Sudska praksa
89 Radni odnosi
93 Obrazovanje
95 Obligacioni odnosi
97 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
99 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
106 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
106 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
135 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
137 Aktuelnosti iz određenih oblasti
137 Državno uređenje
137 Radni odnosi
138 Javne nabavke
138 eUprava
139 Prosveta
140 Kultura
141 Rokovi poslovnih obaveza - jul i avgust 2021. godine
145 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
147 Zarade i druga primanja
154 Doprinosi
156 Potrošačke cene i inflacija
158 Kamate
159 Ostali aktuelni podaci
160 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
165 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
167 KALENDARI OBAVEZA U JULU I AVGUSTU 2021.
169 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
171 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu
175 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2021. godine
178 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust 2021. godine
180 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2021. godine
183 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust 2021. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik