PRAVNIK
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Pravno poslovanje privrednih i budžetskih korisnika
  • Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
  • Rodna ravnopravnost i arhiviranje
  • Stručni komentari i modeli akata
  • Odgovori na pitanja iz prakse
  • Službena mišljenja i sudska praksa

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Zasnivanje radnog odnosa sa vojnim penzionerom i prijava na CROSO
11 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
15 JAVNE NABAVKE
16 Nabavka usluge u oblasti kulture
22 Mišljenja i odgovori kancelarije za javne nabavke
23 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
27 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
33 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
35 Javno dostavljanje
  Zaštita podataka o ličnosti, informacije od javnog značaja i rodna ravnopravnost
38 Obrada podataka o ličnosti sadržanih u arhivskoj građi
  Kultura
40 Obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige do 30. aprila 2024. godine
  Prosveta
43 Ocenjivanje učenika u srednjim školama
  Socijalna zaštita
50 Izrada godišnjeg programa rada ustanova socijalne zaštite
  Privreda
53 Naplata potraživanja u javnim komunalnim preduzećima
57 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
58 Radni odnosi
59 Zaštita podataka o ličnosti
  Sudska praksa
60 Radni odnosi
67 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
69 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
72 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
72 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
73 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
78 Aktuelnosti iz određenih oblasti
78 Bezbednost i zdravlje na radu
78 Zdravstveno osiguranje
79 Sprečavanje korupcije
79 Lokalna samouprava
80 Prosveta
80 Privreda
82 Rokovi poslovnih obaveza - april 2024. godine
85 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
87 Zarade i druga primanja
93 Doprinosi
95 Kamate
96 Ostali aktuelni podaci
97 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
105 KALENDARI OBAVEZA U APRILU 2024.
107 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za april 2024. godine
110 Kalendar poreskih i drugih obaveza za april 2024. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik