PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

7 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
9 Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
  Socijalno osiguranje
12 Obaveza unošenja novih šifara u CROSO od 1. januara 2022. godine
15 Bolovanje po osnovu izolacije i po osnovu zarazne bolesti COVID-19
18 Utvrđivanje i plaćanje poreza i doprinosa za osnivače privrednih društava
28 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
33 JAVNE NABAVKE
35 Oglasi o nabavkama koje su izuzete od primene zakona
38 Zaključenje ugovora o projektovanju i izgradnji priključka na toplovodnu mrežu
41 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
45 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
49 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
50 Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o opštem upravnom postupku
54 Izmene u načinu podnošenja zahteva za određivanje javnog izvršitelja
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
56 Određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti u apoteci privatnoj praksi
  Privredna društva
58 Delatnost privrednih subjekata
  Budžetski sistem
63 Način ostvarivanja i korišćenja sredstava od odlaganja krivičnog gonjenja
65 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
67 Radni odnosi
68 Obrazovanje
69 Elektronska uprava
70 Zdravstvo
71 Zdravstveno osiguranje
  Sudska praksa
73 Radni odnosi
77 Sprečavanje zlostavljanja na radu
79 Socijalno osiguranje
81 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
83 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
86 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
86 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
95 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
97 Aktuelnosti iz određenih oblasti
97 Radni odnosi
97 Bezbednost i zdravlje na radu
98 Poreski sistem
98 Kultura
99 Privreda
100 Rokovi poslovnih obaveza - oktobar 2021. godine
103 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
105 Zarade i druga primanja
112 Doprinosi
114 Potrošačke cene i inflacija
116 Kamate
117 Ostali aktuelni podaci
118 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
123 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
125 KALENDARI OBAVEZA U OKTOBRU 2021.
127 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2021. godine
130 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2021. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik