PRAVNIK
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Prikaz izmena kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda
13 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
17 JAVNE NABAVKE
18 Nosilac isključivog prava i angažovanje podizvođača
22 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
26 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
31 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
33 Konačnost i pravnosnažnost rešenja
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
36 Pravo na uvid i kopije dokumenata koji sadrže informacije od javnog značaja, a kojima je istekao rok čuvanja
  Prosveta
38 Uslovi za rad sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja i polaganje ispita za licencu
44 Utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca
  Privreda
48 Prokura
51 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
53 Obavezno socijalno osiguranje
54 Računovodstvo
  Sudska praksa
56 Radni odnosi
63 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
64 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
66 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
66 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
67 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
68 Aktuelnosti iz određenih oblasti
68 Radni odnosi
68 Javne nabavke
68 Državna uprava i lokalna samouprava
69 Prosveta
70 Zdravstvena zaštita
71 Javno informisanje i mediji
71 Privreda
106 Rokovi poslovnih obaveza - decembar 2023. godine
77 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
78 Zarade i druga primanja
85 Doprinosi
87 Kamate
88 Ostali aktuelni podaci
89 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
97 KALENDARI OBAVEZA U DECEMBRU 2023.
99 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za decembar 2023. godine
101 Kalendar poreskih i drugih obaveza za decembar 2023. godine
103 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik