PRAVNIK
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Pravno poslovanje privrednih i budžetskih korisnika
  • Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
  • Rodna ravnopravnost i arhiviranje
  • Stručni komentari i modeli akata
  • Odgovori na pitanja iz prakse
  • Službena mišljenja i sudska praksa

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Jedinstvena dozvola za rad i prijava na CROSO stranca koji je osnivač i direktor pravnog lica u RS
10 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
13 JAVNE NABAVKE
15 Podnošenje zahteva za zaštitu prava putem Portala
19 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
23 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
29 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
31 Podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave
  Zaštita podataka o ličnosti, informacije od javnog značaja i rodna ravnopravnost
34 Zaštita ličnih podataka zaposlenih prilikom objave rešenja na oglasnoj tabli
37 Obaveza upotrebe rodno osetljivog jezika
  Prosveta
39 Sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2024/2025. godinu
76 Uputstvo o sprovođenju završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2023/2024. godinu
  Privreda
98 Povećanje osnovnog kapitala pretvaranjem dobiti u osnovni kapital
101 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
103 Upravni postupak
104 Zaštita podataka o ličnosti
  Sudska praksa
107 Radni odnosi
112 Obrazovanje
115 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7116 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
118 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
118 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
119 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
120 Aktuelnosti iz određenih oblasti
120 Državna uprava
121 Sprečavanje korupcije
121 Prosveta
122 Privreda
84 Rokovi poslovnih obaveza - jun 2024. godine
127 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
129 Zarade i druga primanja
135 Doprinosi
137 Kamate
138 Ostali aktuelni podaci
139 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
147 KALENDARI OBAVEZA U JUNU 2024.
148 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2024. godine
151 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2024. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik