PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Zamena privremeno odsutnog zaposlenog
13 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
17 JAVNE NABAVKE
19 Okvirni sporazum
24 Obaveza upisa u Registar ponuđača podataka o promeni zakonskog zastupnika
25 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
29 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
33 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
35 Pružanje javnih usluga
  Zaštita podataka o ličnosti i pristup informacijama od javnog značaja
39 Obaveza brisanja službenog mejla zaposlenog kao podatka o ličnosti nakon prestanka radnog odnosa
  Prosveta
41 Postupak sprovođenja upisa učenika u srednju školu za školsku 2022/2023. godinu
  Zdravstvo
58 Prikaz izmena i dopuna Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika
61 Propisani su novi obrasci lekarskog uverenja o obavljenom zdravstvenom pregledu za upis u osnovnu i u srednju školu
  Privreda
62 Osnivanje udruženja
65 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
67 Radni odnosi
71 Zdravstvo
72 Zaštita podataka o ličnosti
  Sudska praksa
75 Radni odnosi
81 Sprеčаvаnje zlоstаvlјаnjа nа rаdu
83 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
84 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
86 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
86 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
87 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
89 Aktuelnosti iz određenih oblasti
89 Javne nabavke
89 Lokalna samouprava
90 Prosveta
91 Zdravstvo
91 Svojinski odnosi / katastar nepokretnosti
93 Rokovi poslovnih obaveza - jun 2022. godine -
95 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
97 Zarade i druga primanja
104 Doprinosi
106 Kamate
107 Ostali aktuelni podaci
108 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
113 KALENDARI OBAVEZA U JUNU 2022.
115 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2022. godine
118 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2022. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik