PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
19 Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor (osnov, obračun i poreski tretman)
26 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
31 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
33 Obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
37 JAVNE NABAVKE
38 Usklađivanje plana javnih nabavki sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama
41 Spisak javnih naručilaca - republičkih organa
43 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
47 Odgovori na pitanja “Novi Zakon o javnim nabavkama - javne nabavke u praksi”
61 PROCESNA PRAVA
63 Rokovi u upravnom postupku
69 BUDŽETSKI SISTEM
70 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
79 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
81 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu
92 Prikaz dopuna posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i za zaposlene u ustanovama studentskog standarda
95 Prikaz dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje i Aneksa I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
98 Dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  Zdravstvo
100 Sukob interesa u zdravstvu
  Privreda
103 Istupanje člana društva sa potraživanjem naknade za udeo
107 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
108 Lice za zaštitu podataka o ličnosti
113 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
115 Ljudska i manjinska prava i slobode
116 Zapošljavanje
117 Upravni postupak
118 Privreda
  Sudska praksa
119 Radni odnosi
125 Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača
127 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
129 Propisi objavljeni u službenim glasilima izmeðu dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
136 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
136 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
137 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
139 Aktuelnosti iz određenih oblasti
139 Javne nabavke
140 Elektronska uprava
140 Lokalna samouprava
141 Prosveta
142 Kultura
143 Rokovi poslovnih obaveza - jul i avgust 2020. godine -
147 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
149 Zarade i druga primanja
156 Doprinosi
158 Potrošačke cene i inflacija
160 Kamate
161 Ostali aktuelni podaci
162 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
167 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
169 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
173 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jul 2020. godine
176 Kalendar obaveza za jul 2020. godine
179 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik