PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Otkaz ugovora o radu u slučaju viška zaposlenih
16 Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara po radnom času
18 Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu
23 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
33 JAVNE NABAVKE
35 Izmene ugovora o javnoj nabavci dodeljenog u postupku pokrenutom do 30. juna 2020. godine
37 Obavljanje poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
40 Odgovori na pitanja “Novi Zakon o javnim nabavkama - javne nabavke u praksi”
51 PROCESNA PRAVA
53 Kancelarijsko poslovanje
57 BUDŽETSKI SISTEM
58 Mogućnost višegodišnjeg ugovaranja kod korisnika budžetskih sredstava
61 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava
63 Radna uspešnost i napredovanje državnih službenika
  Prosveta
70 Preporuke za prevenciju bolesti COVID-19 na visokoškolskim ustanovama
73 Ekskurzije i nastava u prirodi kao predmet javne nabavke
  Privreda
75 Način isplate dividende (dobiti)
77 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
78 Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
81 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
83 Radni odnosi
84 Bezbednost i zdravlje na radu
85 Elektronsko poslovanje
86 Raspolaganje stvarima u javnoj svojini
87 Saobraćaj
  Sudska praksa
88 Radni odnosi
95 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
97 Propisi objavljeni u službenim glasilima izmeðu dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
100 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
100 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
101 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
102 Aktuelnosti iz određenih oblasti
102 Javni prihodi
102 Javna uprava
103 Sprečavanje korupcije
103 Prosveta
104 Zdravstvo
105 Privreda
106 Rokovi poslovnih obaveza - oktobar 2020. godine -
109 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
111 Zarade i druga primanja
118 Doprinosi
119 Potrošačke cene i inflacija
122 Kamate
123 Ostali aktuelni podaci
124 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
129 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2020. godine
132 Kalendar obaveza za oktobar 2020. godine
135 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik