REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
12 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
12 1. Izmenjen je Pravilnik o PDV
12 2. Potvrde o rezidentnosti Rumunije izdaju se u elektronskom formatu
12 3. Izmenjene su Smernice za izradu godišnjeg i trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
13 4. Propisane su vrste finansijskih obezbeđenja neophodnih za obavljanje delatnosti upravljanja otpadom
13 5. Nov način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki
14 6. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu iznosi 573.470,00 dinara
14 7. Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu iznosi 40.143,00 dinara
14 8. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2023. godine
15 9. Prosečna zarada za septembar 2023. godine
15 10. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u oktobru 2023. godine iznosi 0,3%
16 11. Referentna kamatna stopa ostaje 6,50%
17 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
19 Komentar izmena Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
23 Poreski tretman prometa sekundarnih sirovina
  Porez na dohodak građana
44 Lična zarada preduzetnika i obaveza obaveštavanja poreskog organa o njenoj (ne)isplati u 2024. godini
  Fiskalizacija
53 Izdavanje fiskalnog računа prema načinu obavljanja trgovine na malo
61 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
62 Obezvređenje potraživanja od kupaca
65 ZARADE I DRUGI PRIHODI
66 Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. januara 2024. godine
69 CARINSKO POSLOVANJE I UPRAVLJANJE OTPADOM
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
70 Izmena zakonske regulative koja se odnosi na postupanje carinskih organa u vezi sa naknadom za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za vozila kategorije M1, N1, L2 i L6
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
75 Propisane su vrste, sadržaj i maksimalni iznosi finansijskih obezbeđenja neophodnih za obavljanje delatnosti upravljanja otpadom
79 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
80 Porez na dodatu vrednost
81 Porez na dobit pravnih lica
94 Porez na dohodak građana
100 Porezi na imovinu
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
109 Zarade i druga primanja
115 Doprinosi
117 Potrošačke cene i inflacija
120 Kamate
122 Ostali aktuelni podaci
123 Srednji kursevi stranih valuta u 2023. godini
125 KALENDAR OBAVEZA U DECEMBRU 2023.
127 Kalendar poreskih i drugih obaveza za decembar 2023. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor