REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
9 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
11 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
11 1. Rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2024. godinu ističe 30. aprila 2024. godine
11 2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za mart 2024. godine
12 3. Prosečna zarada za januar 2024. godine
13 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
15 Samoinicijativno prijavljivanje učinjenog poreskog prekršaja
  Porez na dodatu vrednost
20 Sticanje svojstva pretežnog izvoznika i dostavljanje podataka o pretežno ostvarenom prometu dobara u inostranstvo
  Porez na dobit pravnih lica
24 Izmena mesečne akontacije poreza na dobit tokom 2024. godine
  Porez na dohodak građana
30 Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu
  Fiskalizacija
50 Izdavanje fiskalnih računa, postupak kontrole i dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima
55 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
57 Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu
103 ZARADE I DRUGI PRIHODI
105 Obračun poreza i doprinosa na zarade penzionera koji zasnuju radni odnos
111 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
112 Utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2024. godinu
117 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
118 Akcize
122 Porez na dodatu vrednost
143 Fiskalizacija
151 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
152 Zarade i druga primanja
159 Doprinosi
161 Kamate
163 Ostali aktuelni podaci
164 Srednji kursevi stranih valuta u 2024. godini
165 KALENDAR OBAVEZA U APRILU 2024.
166 Kalendar poreskih i drugih obaveza za april 2024. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor