REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
10 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
10 1. Nova ažuriranja i ispravke SEF-a i Internog tehničkog uputstva - 26. april 2023. godine
11 2. Postupak vraćanja bezbednosnog elementa Poreskoj upravi zbog prestanka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru
12 3. Od 1. maja 2023. godine više se ne primenjuju smanjeni iznosi akciza na derivate nafte
12 4. Potvrde o rezidentnosti Grčke izdaju se isključivo u elektronskoj formi
13 5. Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Nemačkom - održana druga runda pregovora
14 6. Donet je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
14 7. Izvršene su izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom
15 8. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za april 2023. godine
15 9. Prosečna zarada za februar 2023. godine
16 10. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u aprilu 2023. godine iznosi 0,7%
16 11. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 6,00%
17 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
19 Postupak izdavanja poreskog uverenja
  Porez na dodatu vrednost
24 Refakcija PDV humanitarnim organizacijama
  Porez na dohodak građana
28 Poreski aspekt naknade troškova zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada
32 Poreski aspekt naknade troškova zaposlenima za vreme provedeno na službenom putu
43 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Revizija
45 Međunarodni standard revizije 701 - Raspravljanje o ključnim pitanjima revizije u izveštaju nezavisnog revizora
63 CARINSKO POSLOVANJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
65 Poseban carinski postupak smeštaja robe u slobodne zone
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
80 Prikaz izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom
85 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
86 Akcize
89 Porez na dodatu vrednost
94 Porezi na imovinu
102 Fiskalizacija
107 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
109 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
110 Zarade i druga primanja
116 Doprinosi
118 Potrošačke cene i inflacija
120 Kamate
122 Ostali aktuelni podaci
123 Srednji kursevi stranih valuta u 2023. godini
125 KALENDAR OBAVEZA U MAJU 2023.
127 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2023. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor