REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
7 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
9 - Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jun 2024. godine
9 - Prosečna zarada za april 2024. godine
9 - Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena u maju 2024. godine iznosi 0,4%
10 - Referentna kamatna stopa smanjena na 6,25%
10 - Objavljena je nova Uredba o usklađivanju Carinske tarife za 2024. godinu
11 ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV
13 Refundacija fiskalnih računa i elektronsko evidentiranje PDV
19 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
21 Način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva
  Porez na dohodak građana
30 Naknada troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
37 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
38 Procene u računovodstvu: vrste, ko ih radi i ko za njih odgovara
51 ZARADE I DRUGI PRIHODI
53 Obračun naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora
57 JAVNA PREDUZEĆA
58 Kvartalno izveštavanje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća za period januar - jun 2024. godine - rok 30. jul 2024. godine
63 SLUŽBENA MIŠLJENJA
64 Porez na dodatu vrednost
68 Porez na dobit pravnih lica
87 Porez na dohodak građana
93 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
94 Zarade i druga primanja
100 Doprinosi
102 Potrošačke cene i inflacija
104 Kamate
106 Ostali aktuelni podaci
107 Srednji kursevi stranih valuta u 2024. godini
109 KALENDAR OBAVEZA U JULU 2024.
110 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2024. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor