REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MSFI i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Propisan je novi Obrazac JRPPS - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika
9 2. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u septembru 2020. godine iznosi -0,5%
10 3. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
11 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
12 Izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza za izdatke za ishranu i prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla
  Porez na dohodak građana
17 Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2021. godini
  Porezi na imovinu
25 Do 30. novembra 2020. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu
37 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
38 Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih subjekata u postupku likvidacije
59 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
61 Pravo na bolovanje zakonskog zastupnika koji je u radnom odnosu
  Zarade i drugi prihodi
64 Druga primanja zaposlenih - solidarne pomoći
75 Osnov i poreski tretman primanja invalida II i III kategorije
81 OSTALE AKTUELNE TEME
  Devizno poslovanje
82 Uslovi pod kojima javna preduzeća i pravna lica sa državnim kapitalom ili pravna lica koja su u procesu restrukturiranja ili privatizacije mogu odobravati finansijske zajmove i davati sredstva obezbeđenja nerezidentima
  Sprečavanje pranja novca
84 Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
89 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
90 Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
93 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
94 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  Službena mišljenja
97 Akcize
103 Porez na dodatu vrednost
111 Porez na dobit pravnih lica
119 Porez na dohodak građana
123 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
125 Zarade i druga primanja
132 Doprinosi
134 Potrošačke cene i inflacija
137 Kamate
139 Ostali aktuelni podaci
140 Kalendar obaveza za oktobar 2020. godine
143 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor