Verzija 7.11 - 3. avgust 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 104/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 104/2020 od 31.7.2020. godine:

  • Uredba o uslovima i načinu ostvarivanja naučnoistraživačke delatnosti u oblasti odbrane
  • Uredba o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za posebne namene - marine u Golupcu
  • Pravilnik o bližim uslovima o sadržaju, načinu prikupljanja i dostave podataka neophodnih za izradu Centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila
  • Pravilnik o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica
  • Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.