Verzija 5.05 - 20. maj 2022. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 58/2022

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 58/2022 od 18.5.2022. godine:

  • Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu
  • Odluka o primeni faktora pola u delatnosti osiguranja
  • Odluka o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje (prečišćen tekst)
  • Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

  • SLUŽBENA MIŠLJENJA o primeni PDV-a od izmene Zakona ("Službeni glasnik RS", broj 83/2015)

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.