Verzija 6.08 - 21. jun 2024. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 54/2024

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

► Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 12 - u pripremi:

  ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV
  • Refundacija fiskalnih računa i elektronsko evidentiranje PDV

  PORESKI SISTEM
  Porez na dohodak građana
  • Naknada troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (2024. godina)

  RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  • Procene u računovodstvu: vrste, ko ih radi i ko za njih odgovara

  ZARADE I DRUGI PRIHODI
  • Obračun naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U delu KALENDARI i ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA ažuriran je segment:

  KALENDAR OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  • Kalendar poreskih i drugih obaveza za JUL 2024. godine

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.