Verzija 12.01 - 2. decembar 2022. godine
ažurna sa: "Službeni glasnikom RS", broj 133/2022

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 133/2022 od 1.12.2022. godine:

  • UREDBA o ograničenju visine cena derivata nafte
  • UREDBA o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor
  • UREDBA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
  • ODLUKA o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju
  • ODLUKA o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590
  • ODLUKA o privremenom ograničenju izvoza peleta od drveta

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.