Verzija 9.07 - 22. septembar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 90/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 10 - u pripremi:

  PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Socijalno osiguranje
  • Obaveza unošenja novih šifara u CROSO od 1. januara 2022. godine

  PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Vodič kroz propise
  • Prikaz odredbi Zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.