Verzija 6.06 - 17. jun 2024. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 52/2024

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 52/2024 od 14.6.2024. godine:

  • Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2024. godini
  • Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke (prečišćen tekst)
  • Odluka o upravljanju rizicima koji nastaju po osnovu aktivnosti koje je banka poverila trećim licima (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu (prečišćen tekst)

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 51/2024 od 13.6.2024. godine:

  • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2024/2025. godinu
  • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa master i doktorskih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2024/2025. godinu

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.