Verzija 8.01 - 10. avgust 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 106/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 106/2020 od 7.8.2020. godine:

 • Uredba o ponudi važenja kupljenih ulaznica za kulturno-umetničke manifestacije koje su otkazane usled pandemije zarazne bolesti COVID-19
 • Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini (prečišćen tekst)
 • Uredba o ugovoru o otkupu električne energije (prečišćen tekst)
 • Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o stručnim poslovima prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti koje obavljaju licencirana lica
 • Pravilnik o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju autobuska stajališta na javnom putu
 • Pravilnik o programima i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja ispita i izgledu i sadržaju dozvole (licence) za predavača teorijske obuke kandidata za vozače (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za instruktora vožnje (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača, programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja stručnog ispita i ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za ispitivača (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o vođenju posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa i ugovorima o prometu nepokretnosti koji su zaključeni u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave (ispr.)
 • Pravilnik o organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija (prečišćen tekst)

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 105/2020 od 5.8.2020. godine:

 • Program unapređenja kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020-2022. godina

► Propis u kojem je izvršena izmena drugim propisom (Zaključak Vlade 05 broj 401-6243/2020 - "Službeni glasnik RS", broj 106/2020):

 • Zaključak Vlade 05 broj 401-6052/2020 (dr. propis)

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.