KONSULTACIJE

Naši pretplatnici imaju pravo na besplatne telefonske konsultacije o primeni propisa iz oblasti finansijskog i budžetskog poslovanja, poreza, računovodstva i pravnog poslovanja privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava, na telefone: 011/ 361-31-56, 361-31-57 ili na e-mail: konsultacije@ipc.rs

PORESKI SISTEM I PDV:

 • Jovana Dedić
 • Snežana Radović
 • Milena Filipović-Plećić
 • Dušica Radović
 • RAČUNOVODSTVO, MSFI, REVIZIJA:

 • dr Zoran Petrović
 • ZARADE, DOPRINOSI I RADNI ODNOSI:

 • Valentina Bogosavljević
 • Aleksandra Jelača
 • Jelena Jovanović
 • Snežana Mirković
 • POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA:

 • Mila Jovanović
 • Radulka Urošević
 • Jelena Radovanović
 • PRAVNO POSLOVANJE PRAVNIH LICA:

 • Snežana Mirković
 • Jelena Jovanović
 • Dobrinka Gvozdenović
 • DEVIZNO I SPOLJNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE:

 • Milena Filipović-Plećić
 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE i SPIRI:

 • Jelena Radovanović
 • JAVNE NABAVKE:

 • Dobrinka Gvozdenović
 • Jelena Jovanović