IPC obuka za SJN

OBUKA za obavljanje poslova i POLAGANJE ISPITA
za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE
sa praktičnim radom na Portalu javnih nabavki

Vrnjačka Banja: 25, 26. i 27. april 2024. godine (hotel ZEPTER)

POGODNOST: svaki četvrti učesnik iz istog preduzeća (ustanove) ne plaća kotizaciju

CILJ OBUKE:

Izmenama Zakona o javnim nabavkama koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine, propisano je da član komisije za javnu nabavku obavezno mora biti službenik za javne nabavke.

Službenik za javne nabavke mora biti lice adekvatno obučeno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i da poseduje odgovarajući sertifikat koji izdaje Kancelarija za javne nabavke na osnovu provere znanja.

Cilj obuke za obavljanje poslova i polaganje stručnog ispita je da učesnike pripremi za polaganje ispita za službenika za javne nabavke kod Kancelarije za javne nabavke kao i da ih dodatno obuči za obavljanje poslova javnih nabavki.

Poseban deo obuke (III dan) obuhvata praktičan rad na Portalu javnih nabavki, imajući u vidu da je deo ispita rešavanje zadataka na Portalu javnih nabavki.

Program praktične pripreme je u potpunosti sačinjen u skladu sa Pravilnikom o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke ("Službeni glasnik RS", br. 93/2020, 21/2021, 115/2023 i 6/2024), kojim je definisan način polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke.

Obuka traje ukupno 22 časa i podeljena je u tri dana.

Materijal za obuku je priručnik za javne nabavke (Pravnik br. 6a).

Po završetku obuke dobija se potvrda o završenoj praktičnoj pripremi za obavljanje poslova i polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:

Vrnjačka Banja

PREDAVAČI:

Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a

PROGRAM I SATNICA OBUKE

  Četvrtak, 25. april 2024.
15.00h Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
Predmet javne nabavke i pojmovi
Naručioci
Načela javne nabavke
16.00h Pragovi
Izuzeci od primene ZJN
Evidentiranje i izveštavanje o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje i izuzetim nabavkama
Mešovita nabavka i rezervisane javne nabavke
17.00h Pauza
17.15h Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke
Podela nabavke u partije
Zaštita podataka, dokumentacija, evidentiranje postupka, jezik i valuta
Komunikacija u postupku javne nabavke
Sprečavanje korupcije i sukob interesa
18.15h Plan javnih nabavki
Otvoreni postupak
Restriktivni postupak
Konkurentni postupak sa pregovaranjem
Konkurentni dijalog
  Petak, 26. april 2024.
10.00h Partenrstvo za inovacije
Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva
Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva
Minimalni broj kandidata u određenim postupcima
11.00h Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki
Posebni režimi nabavke
Centralizovana i zajedničke javne nabavke
12.00h Pauza
12.15h Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
Dokazivanje kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
14.15h Ručak
15.30h Priprema i pokretanje postupka javne nabavke
Konkursna dokumenatcija - priprema, objavljivanje, izmene i dopune
Rokovi (određivanje i računanje) i oglasi o javnoj nabavci
Tehničke specifikacije
Kriterijumi za dodelu ugovora
Ponuda - podnošenje, važenje, prijem i otvaranje
16.30h Stručna ocena ponuda i izveštaj o postupku nabavke
Dodela ugovora i obustava postupka
Zaključenje, izvršenje i izmena ugovora o javnoj nabavci
17.30h Pauza
17.45h Zaštita prava u postupku javne nabavke
18.45h Sektorske delatnosti
Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
Prekršajna odgovornost
  Subota, 27. april 2024.
9.30h Zadaci na Portalu javnih nabavki
12.00h Ručak

KOTIZACIJA za OBUKU

KOTIZACIJA za OBUKU za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE CENA
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA OBUKU za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za JAVNE NABAVKE za 2024. godinu (elektronski paket IPC.JaN ili časopis Pravnik) 26.000,00 + PDV
PUNA CENA za ostale učesnike 36.000,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 15261Prijava