IPC besplatno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

IPC besplatno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

28. maj 2024. od 10-14h
NIŠ, Regionalni centar za profesionalni razvoj, Pariske komune bb

SPIRI + IFISuP
(Praktičan rad u digitalnoj platformi SPIRI i aplikaciji IFISuP)

PLANIRANJE / Naknade i druga LIČNA PRIMANJA

BESPLATNO za SVE

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

  • Niš, Reg. centar za profesionalni razvoj, Pariske komune bb
    28. maj 2024.

SATNICA SAVETOVANJA

I deo - Za osnovne i srednje ŠKOLE i visoko OBRAZOVANJE
10.00h

PRIPREMA predloga FINANSIJSKIH PLANOVA kod ustanova obrazovanja
- Uputstvo za pripremu planova
- Planiranje aproprijacija i projekcija
- Usvajanje finansijskih planova i izmena planova

 

predavač: Aleksandra Milovanović Petković, saradnik IPC-a

10.45h

IFISuP - Praktičan rad u aplikaciji IFISuP i izmene finansijskog plana kroz izmene aproprijacija
- Načini unosa i podnošenja zahteva za promenu aproprijacija u IFISuP
- Praćenje statusa zahteva u IFISuP
- Preduzimanje radnji ako je status zahteva odbijen
- Praćenje izmena u IFISuP nakon odobrenog zahteva u IFISuP
- Izmena finansijskog plana posle odobrenja zahteva za promenu aproprijacija
- Odgovori na najčešća sporna pitanja vezana za primenu IFISuP

 

predavač: Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a

11.30h

SPIRI - Šta očekuje OSNOVNE ŠKOLE prilikom prelaska na sistem SPIRI od 2025. god.

 

predavač: Aleksandra Milovanović Petković, saradnik IPC-a

II deo - Za SVE ustanove
12.10h

Naknade troškova i ostala LIČNA PRIMANJA kod korisnika budžetskih sredstava uključenih u sistem izvršenja budžeta
- Troškovi službenih putovanja
- Otpremnina, solidarna pomoć, jubilarne nagrade
- Neiskorišćen godišnji odmor
- Ugovor o dopunskom radu

 

predavač: Aleksandra Milovanović Petković, saradnik IPC-a

III deo - Za ustanove koje su uključene u sistem SPIRI
12.45h

SPIRI - Uputstva za praktičan rad u digitalnoj platformi
- Preuzete obaveze i plaćanje preuzetih obaveza
- Preknjižavanje preuzetih obaveza i greške u plaćanjima
- Vođenje poslovnih knjiga i dostavljanje godišnjih FI

 

predavač: Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a

13.30h

SPIRI - Primena u praksi
- Evidentiranje prihoda i rashoda kroz sistem SPIRI
- Odgovori na najčešća sporna pitanja vezana za primenu SPIRI

 

predavač: Aleksandra Milovanović Petković, saradnik IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za SAVETOVANJE CENA

IPC PRETPLATNICI za 2024. godinu

BESPLATNO

CENA za OSTALE UČESNIKE SAVETOVANJA

BESPLATNO

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1533


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete postaviti do 25. maja 2024. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Prijava