IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE

IPC jednodnevno SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

Beograd, DKC - Dečji kulturni centar, Takovska 8
1. decembar 2023. od 10h

Novine u ZAKONU o JAVNIM NABAVKAMA

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI za 2024. godinu

PRAKSA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE, REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA I D.R.I.

BESPLATNO za SVE učesnike

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

  • Beograd, DKC - Dečji kulturni centar, Takovska 8
    1. decembar 2023. od 10h

SATNICA SAVETOVANJA

10.00h

NOVINE U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
- Sastav komisije za javnu nabavku i kvalifikacije članova komisije
- Kriterijumi za dodelu ugovora
- Objavljivanje podataka o zaključenim ugovorima i izdatim narudžbenicama
- Obaveštavanje o izmenama ugovora po svim osnovima
- Registracija privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki
- Način podnošenja zahteva za zaštitu prava i drugih podnesaka
- Postupanje po zahtevu za zaštitu prava
- Kaznene odredbe i prekršajni postupak

11.40h

Pauza

12.00h

REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA I IZVEŠTAVANJE

12.45h

PLANIRANJE I OBLIKOVANJE NABAVKI ZA 2024. GODINU
- Planiranje javnih i izuzetih nabavki za 2024. godinu i objavljivanje na Portalu
- Mogući načini definisanja predmeta
- Procenjena vrednost, podela nabavke u partije

13.30h

STAVOVI NADLEŽNIH ORGANA
- Kancelarije za javne nabavke
- Republičke komisije za zaštitu prava
- Državne revizorske institucije

14.00h

ODGOVORI NA PITANJA

PREDAVAČI

  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za SAVETOVANJE CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu na izdanja za javne nabavke
(Pretplatnici na časopis Pravnik ili elektronski paket IPC.JaN za 2024. godinu)
BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE SAVETOVANJA BESPLATNO

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete postaviti do 29. novembra 2023. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

 


Savetovanje je namenjeno svim licima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki kod naručilaca i ponuđača

Cilj savetovanja upoznavanje sa novinama u postupku javne nabavke, praktično i zakonito pripremanje i izrada plana javnih nabavki, kao i zakonito sprovođenje postupaka javnih nabavki i izveštavanje

PLANIRANJE I SPROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

U cilju razvoja modernog i efikasnog sistema javnih nabavki, kroz punu primenu elektronskih metoda komunikacije i usklađivanju ovog sistema sa pravnim tekovinama i dobrom praksom Evropske unije, donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 92/2023).

Cilj ovog seminara je da se učesnici upoznaju sa novim zakonskim rešenjima, kako bi mogli da se pripreme za primenu zakonskih odredbi prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki, postupaka zaštite prava i izveštavanja.

Pravilno planiranje i izrada plana javnih nabavki obezbeđuju da javni i sektorski naručioci sprovode postupke javnih nabavki i nabave dobra, usluge radove koji su im neophodni za obavljanje delatnosti. Na ovom seminaru upoznajemo vas sa zakonskim odredbama i praktičnim rešenjima koja se primenjuju prilikom izrade plana javnih nabavki i sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Informisaćemo vas i o aktuelnim stavovima nadležnih organa (Kancelarije za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava i D.R.I.).


Prijava