IPC jednodnevno SAVETOVANJE za PRIVREDNA DRUŠTVA

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za PRIVREDNA DRUŠTVA

BEOGRAD, DKC - Dečji kulturni centar, Takovska 8
30. novembar 2023. od 10h

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
za PRIVREDNA DRUŠTVA od 1. januara 2024.
IZMENE PORESKIH I DRUGIH PROPISA
AKTUELNOSTI U PDV I ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA,
POPIS IMOVINE i OBAVEZA i PDV NA RASHOD i MANJAK DOBARA

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

  • Beograd, DKC - Dečji kulturni centar, Takovska 8
    30. novembar 2023. od 10h

SATNICA SAVETOVANJA

10.00h

OTVARANJE SAVETOVANJA

10.20h

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
za PRIVREDNA DRUŠTVA od 1. januara 2024.

10.50h

POPIS I NOVINE U PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU KOJE SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2023. godinu
- Pripreme i sprovođenje popisa za 2023. godinu
- Pripreme za vrednovanje prihoda
- Pripreme za obračun amortizacije stalne imovine
- Pripreme za vrednovanje sumnjivih i spornih potraživanja - obračun obezvređenja potraživanja primenom MSFI, MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica

12.00h

Pauza

12.20h

PDV NA MANJAK, RASHOD DOBARA I OTPIS OSNOVNIH SREDSTAVA
- Osnov za oporezivanje određenog rashoda i manjka dobara
- Poreska osnovica i stopa PDV za nedozvoljeni rashod dobara
- Rashod dobara koji ne podleže PDV (dozvoljeni rashod)
- Rashod osnovnih sredstava
- Manjak dobara koji je utvrđen po godišnjem popisu i obaveza (ne)obračunavanja PDV
- Iskazivanje podataka o rashodu i manjku dobara na koji se obračunava PDV u Obrascu POPDV i elektronskoj evidenciji obračuna PDV

12.40h

IZMENE PORESKIH I DRUGIH PROPISA
- Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju
- Izmene Zakona o porezima na imovinu
- Izmene Zakona o porezu na dohodak građana
- Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Izmene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
- Izmene Pravilnika o PDV

13.20h

AKTUELNOSTI U PDV I ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
- Elektronska faktura i uslovi za odbitak PDV
- Storniranje elektronske fakture
- Specifični primeri elektronskog evidentiranja obračuna PDV

14.20h

ODGOVORI NA PITANJA

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za SAVETOVANJE CENA

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu
(Pretplatnici na časopis Revizor ili elektronski paket IPC.FiP za 2024. godinu)
- Potrebno je samo overiti odgovarajuću narudžbenicu do 28. novembra 2023.

BESPLATNO

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

8.500,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE savetovanja koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 22) 15.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 14471


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete postaviti do 28. novembra 2023. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Prijava