IPC online TRENING - 18. maj 2021. od 10h

Treninzi

TEMA:

 • OBRAČUN I PORESKI TRETMAN
  UGOVORENIH NAKNADA - uključuje i samooporezivanje “FRILENSERA” i DRUGIH FIZIČKIH LICA

PREDAVAČI:

 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Trening

IPC online TRENING - 20. i 21. maj 2021. od 10-15h

Treninzi

TEMA:

 • PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV
  (poseban akcenat na primerima iz prakse)
 • ODGOVORI NA PITANJA IZ PDV I OSTALIH PORESKIH PROPISA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Trening

IPC online TRENING za JAVNE NABAVKE - 14. maj 2021. od 10-15h

Treninzi

TEMA:

 • DOKAZIVANJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
  I ODLUKE O OKONČANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

PREDAVAČI:

 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Trening