IPC online TRENING - 9. septembar 2020.

Treninzi

TEMA:

 • PRAKTIČAN RAD na novom PORTALU JAVNIH NABAVKI

MESTO i DATUM:

 • 9. septembar 2020. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI:

 • Olivera Rajković, Rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove, Kancelarija za javne nabavke
 • Mladen Alempijević, Rukovodilac Grupe za analizu i razvoj sistema javnih nabavki, Kancelarija za javne nabavke
Detaljnije Prijava

IPC online TRENING - 12. avgust 2020.

Treninzi

TEMA:

 • JAVNE NABAVKE - za NARUČIOCE
  • Sprovođenje pregovaračkog postupka
  • Izvršenje i izmena ugovora o javnoj nabavci
  • Postupak zaštite prava
  • Posebna ovlašćenja Republičke komisije
  • ODGOVORI NA PITANJA koja su postavljena pre i tokom Treninga

MESTO i DATUM:

 • 12. avgust 2020. - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI:

 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava

IPC online TRENING - 14. avgust 2020.

Treninzi

TEMA:

 • JAVNE NABAVKE - za PONUĐAČE
  • Privredni subjekt, kandidat, ponuđač
  • Zaštita integriteta postupka - položaj ponuđača koji je bio uključen u pripremu postupka nabavke
  • Status ponuđača u postupku nabavke na koju se ne primenjuje zakon
  • Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci
  • Dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
  • Ponuda u postupku javne nabavke
  • Rad u Portalu (registracija, podnošenje ponude)
  • Postupak zaštite prava
  • Prekršajna odgovornost ponuđača
  • ODGOVORI NA PITANJA koja su postavljena pre i tokom Treninga

MESTO i DATUM:

 • 14. avgust 2020. - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI:

 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava

IPC TRENING online - 28. jul 2020.

Treninzi

TEMA:

 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PRIJAVE ZA NAKNADU ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE - rok 31. jul
 • OBAVEZA I NAČIN IZRADE PLANA PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI - rok 10. avgust

MESTO i DATUM:

 • 28. jul 2020. - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI:

 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava