IPC online TRENING
9. april 2021. godine od 10h

Zbog velikog interesovanja, ponovo:

NOVINE U OBRAČUNU ZARADA, NAKNADA I DRUGIH PRIHODA
Specijal: ISPLATE IZ DIREKTNIH DAVANJA

Trening je namenjen:
Finansijskim direktorima, šefovima računovodstva, zaposlenima na poslovima obračuna zarada, a svaki učesnik IPC online TRENINGA dobiće izmenjeno i ažurirano izdanje PRIRUČNIKA ZARADE, NAKNADE I DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA. Sadržinu Priručnika čini osnov, obračun i fiskalni tretman svih prihoda radno angažovanih lica kao i drugih prihoda sa prikazom praktičnih primera. Takođe, u priručniku su ažurirani podaci koji su bitni za obračun a koji se primenjuju u 2021. godini.
Cilj treninga:
Na IPC online TRENINGU će se kroz predavanja i praktičnim prikazom specifičnih primera iz prakse primenom IPC. Finansijsko poreskog računara omogućiti učesnicima da ovladaju tehnikama i procedurama za obračun zarada, naknada i drugih prihoda, kao i načinom obračuna i isplate zarada i naknada zarada iz direktnih davanja. U toku treninga biće predstavljena i mišljenja nadležnih institucija sa ciljem razrešenja spornih pitanja u pogledu obračuna i poreskog tretmana zarada i drugih prihoda.

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO TRENINGA

 • 9. april 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČ

 • Valentina Bogosavljević, urednik - konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

10.00h OBRAČUN I ISPLATA ZARADE I PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE
(pravni osnov, fiskalni tretman, poreske olakšice i popunjavanje PPP-PD prijave)
  ISPLATA ZARADA I NAKNADA ZARADA IZ DIREKTNIH DAVANJA
11.45h Pauza
12.00h OBRAČUN I ISPLATA NAKNADE ZARADE(pravni osnov i fiskalni tretman)
 • - godišnji odmor
  - odsustvovanje sa rada na dan državnog praznika
  - plaćeno odsustvo
  - odazivanje na poziv državnog organa i dr.
 • 12.30h OBRAČUN I ISPLATA NAKNADE ZARADE NA TERET POSLODAVCA I NA TERET RFZO
  (pravni osnov, fiskalni tretman, usklađivanje i popunjavanje PPP-PD prijave)
  13.00h Pauza
  13.15h NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
 • - način dokumentovanja i fiskalni tretman nedokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada
  - otpremnine
  - solidarne pomoći
  - jubilarna nagrada
 • 14.00h GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA
 • - Utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu
  - Popunjavanje poreske prijave PPDG-2R
 • 14.30h ODGOVORI NA PITANJA

  KOTIZACIJA za online TRENING

  KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu koja uključuje i dobijanje priručnika: Zarade, naknade i drugi prihodi fizičkih lica - izašao iz štampe u martu 2021. - 600 strana 8.500,00 din. + PDV
  CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga koja uključuje i dobijanje priručnika: Zarade, naknade i drugi prihodi fizičkih lica - izašao iz štampe u martu 2021. - 600 strana 12.500,00 din. + PDV

  Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1171


  Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 7. aprila 2021. godine na:
  e-mail:
  info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658  Prijava