IPC TRENING online

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PRIJAVE ZA NAKNADU ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE - rok 31. jul

OBAVEZA I NAČIN IZRADE PLANA PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI - rok 10. avgust

DATUM I MESTO TRENINGA

  • 28. jul 2020. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

10.00h OBAVEZA POSLODAVCA I NAČIN IZRADE PLANA PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI
  1. Pravni osnov za obezbeđivanje bezbednosti i zdravlja na radu 2. Izmene akta o proceni rizika
  2. Izmene akta o proceni rizika
  3. Obaveza donošenja plana primene preventivnih mera
  4. Sadržina preventivnih mera i aktivnosti
  5. Postupanje u slučaju pojave zarazne bolesti
  6. Zaduženje lica za sprovođenje i kontrolu primene mera
  7. Obaveze lica za bezbednost i zdravlje na radu
  8. Specifičnosti primene mera u poslovnim procesima kod poslodavca (poslovni sastanci, korišćenje službenog vozila, rad sa dobavljačima i distributerima, mere prema trećim licima)
  9. Obaveze zaposlenih
12.30h SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE - Obrazac 1 - rok 31.7.2020. godine
  1. Obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine
  2. Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu
  3. Način utvrđivanja naknade i rokovi plaćanja
  4. Instrukcije za popunjavanje i podnošenje prijave na Obrascu 1, za 2019. i 2020. godinu, u papirnom i elektronskom obliku
  5. Rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 usled izmene podataka od značaja za utvrđivanje naknade
13.30h ODGOVORI NA PITANJA iz oblasti koje se obrađuju na Treningu kao i RADNOG PRAVA I RADNIH ODNOSA

CENA TRENINGA

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020. 3.900,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE TRENINGA
uključuje i dobijanje časopisa Revizor br. 17
7.900,00 din. + PDV
SPECIJALNA POGODNOST
Svaki TREĆI UČESNIK iz određenog pravnog lica NE PLAĆA KOTIZACIJU

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Treningu, možete postaviti do 27. jula na e-mail: info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Prijava