IPC online TRENING
6. jun 2023. godine od 10h

NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
- NOVE OBAVEZE POSLODAVACA I PRIMENA U PRAKSI

#PRAKSAISPREDTEORIJE

Trening je namenjen: svim poslodavcima privatnog i javnog sektora, pravnim i fizičkim licima koji obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu, knjigovodstvenim agencijama i drugim subjektima, kao i direktorima, pravnicima, sekretarima, a u cilju informisanja i pripreme za obaveze poslodavaca koje donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

DATUM TRENINGA

  • 6. jun 2023. od 10h

PREDAVAČI:

  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA TRENINGA

10.00h PRIMENA NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
- nove obaveze poslodavaca i odgovornost
- organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
- prava i obaveze zaposlenih
- zaštita zdravlja na radu
- evidencije i izveštavanje
- stručni ispiti i licence
- inspekcijska kontrola, novi prekršaji i veće novčane kazne
11.30h OBAVEZE POSLODAVACA
- opšti akt i akt o proceni rizika
- određivanje savetnika i saradnika za bezbednost i zdravlje na radu
- obaveza kontinuiranog usavršavanja
- obavezni lekarski pregledi za zaposlene koji rad obavljaju noću
- samostalno obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
- obaveze poslodavaca u slučaju rada od kuće i rada na daljinu
- uvođenje Registra povreda na radu i elektronsko prijavljivanje povreda na radu
- nove obaveze poslodavaca na radilištima i gradilištima
- obaveze poslodavaca koji obavljaju specifične rizične delatnosti (rad sa opasnim materijama i drugo) i izdavanje dozvole za rad
- obaveza obnavljanja licence odgovornih lica do 5. avgusta 2023. godine i uslovi za obnavljanje
- obaveze lica koja se samozapošljavaju (preduzetnici)
13.00h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu na izdanja za pravnu službu (časopis Pravnik ili elektronski paket IPC.RaP) 5.500,00 din + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE online treninga 8.500,00 din + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1422


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 5. juna 2023. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658