IPC online TRENING
23. decembar 2022. godine od 10h

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE
osnovnih i nematerijalnih sredstava za 2022. godinu

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM TRENINGA

  • 23. decembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA TRENINGA

10.00h OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA I NEMATERIJALNIH SREDSTAVA
- Zakonska, podzakonska i profesionalna računovodstvena regulativa koja reguliše obračun računovodstvene amortizacije osnovnih sredstava i nematerijalnih sredstava
- Određivanje da li se sredstvo amortizuje ili ne i ako se amortizuje da li se za neki njegov deo amortizacija posebno obračunava
- Određivanje tehnike za obračun amortizacije
- Određivanje kada se započinje sa obračunom amortizacije i kada se sa njim prestaje
- Osnovica za obračun amortizacije (amortizacioni iznos)
- Vek upotrebe (korišćenja)
- Metode amortizacije
  predavač: dr Zoran Petrović
11.45h Pauza
12.00h OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA
- Razvrstavanje stalnih sredstava po amortizacionim grupama
- Obračun poreske amortizacije starih osnovnih sredstava i iskazivanje podataka u Obrascu OA
- Obračun poreske amortizacije osnovnih sredstava i iskazivanje podataka u Obrascu POA za 2022. godinu
- Obračun poreske amortizacije nematerijalnih sredstava
- Uticaj naknadnih ulaganja na obračun poreske amortizacije
- Otuđenje stalnih sredstava i prestanak obračuna poreske amortizacije
  predavač: Jovana Dedić
14.00h Pauza
14.15h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu 6.900,00 din + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE TRENINGA koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor) 14.900,00 din + PDV