IPC TRENING - Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA od 1. januara 2024. godine za JAVNI I PRIVATNI SEKTOR

IPC online TRENING

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA za JAVNI I PRIVATNI SEKTOR

6. mart 2024. od 10h
(repriza treninga od 31. januara 2024.)

Trening je namenjen: pravnim licima privatnog i javnog sektora. Tema treninga je od značaja za rad i postupanje pravnika, sekretara, administrativnih i računovodstvenih radnika, kao i zaposlenih koji rade na prijemu (pisarnica) i arhiviranju dokumentacije. Prisustvo na IPC online treningu pored detaljne obrade aktuelne teme obuhvata i dobijanje prezentacije i modela internih pravila koje je potrebno doneti za obavezno elektronsko arhiviranje.

DATUM TRENINGA

  • 6. mart 2024. od 10h
    (repriza treninga od 31. januara 2024.)

PREDAVAČI:

  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA TRENINGA

10.00h OBAVEZE JAVNOG SEKTORA I PRAVNIH LICA PO UREDBI KOJA REGULIŠE ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE
- Novine u Uredbi o elektronskom arhiviranju
- Subjekti javnog sektora i privatnog sektora koji imaju obavezu elektronskog arhiviranja
- Dokumentacija za koju postoji obaveza elektronskog arhiviranja - e-dokumenti
11.30h PRIPREMA I POSTUPAK ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA
- Uslovi i priprema za elektronsko arhiviranje (interna pravila)
- Pouzdano čuvanje elektronskih dokumenata (formati dokumenata, vrsta, sadržaj)
- Početak rada eArhiva za javni sektor
- Popunjavanje i dostavljanje elektronske arhivske knjige
- Dostavljanje Liste kategorije dokumentarnog materijala i arhivske građe sa rokovima čuvanja
- Izlučivanje elektronskih dokumenata
- Kvalifikovani elektronski potpis i pečat i kvalifikovani vremenski žig
- Nabavka softvera (obaveza ili mogućnost)
- Odgovori na dosadašnja sporna pitanja
13.00h KANCELARIJSKO POSLOVANJE I ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE u JAVNOM SEKTORU (posebne obaveze državnih organa, lokalne samouprave i imaoca javnih ovlašćenja)
13.30h ODGOVORI NA PITANJA postavljena na treningu 31. januara

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
IPC PRETPLATNICI za 2024. godinu 6.500,00 din + PDV
OSTALI UČESNICI treninga 11.500,00 din + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 15081Prijava