IPC online TRENING
7. mart 2023. godine od 10h

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU za 2023. godinu
za OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE
Novi (izmenjeni) obrasci poreskih prijava: PPI-1, Prilog 1, Podprilog uz Prilog 1, Prilog 2

#PRAKSAISPREDTEORIJE

Trening je namenjen: računovođama, finansijskim direktorima i drugim zaposlenima u računovodstvu i finansijama koji rade na poslovima utvrđvanja poreza na imovinu i podnošenju poreskih prijava.

DATUM TRENINGA

  • 7. mart 2023. od 10h
  • 17. i 18. mart 2023. od 10h (snimak)

PREDAVAČ

  • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a

TEME TRENINGA

10.00h POREZ NA IMOVINU U STATICI – I DEO
- Predmet oporezivanja
- Poreski obveznik
- Poreska osnovica
12.00h Pauza
12.15h POREZ NA IMOVINU U STATICI – II DEO
- Nastanak i prestanak poreske obaveze
- Poreska stopa
- Najčešća poreska oslobođenja
- Rokovi plaćanja
13.00h Pauza
13.15h POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE NA NOVIM OBRASCIMA: PPI-1, PRILOG 1, PODPRILOG UZ PRILOG 1, PRILOG 2
14.00h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu 7.500,00 din + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga koja uključuje i dobijanje stručnog materijala (časopis Revizor) 12.500,00 din + PDV