IPC TRENING - UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU za 2024. godinu

IPC online TRENING

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU za 2024. godinu
ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

5. mart 2024. od 10h - uživo

Uključuje i RADIONICU:
Iskazivanje podataka u poreskoj prijavi na Obrascu PPI-1 i na obrascima Prilog 1, Podprilog uz Prilog 1 i Prilog 2
Rok za dostavljanje poreske prijave za 2024. godinu je 1. april 2024. godine

Tema treninga: Utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu, iskazivanje podataka i rokovi podnošenja poreske prijave PPI-1 sa pratećim prilozima i podprilozima (Prilog 1, Podprilog uz Prilog 1, Prilog 2).

Trening je namenjen: računovođama, finansijskim direktorima i drugim zaposlenima u računovodstvu i finansijama koji rade na poslovima utvrđivanja poreza na imovinu i podnošenju poreskih prijava.

DATUM TRENINGA

  • 5. mart 2024. od 10h - uživo

PREDAVAČ:

  • MILENA FILIPOVIĆ-PLEĆIĆ, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA TRENINGA

10.00h POREZ NA IMOVINU U STATICI - I deo
• Predmet oporezivanja
• Poreski obveznik
• Utvrđivanje poreske osnovice
   - Fer vrednost
   - Utvrđivanje osnovice kada je JLS odredila zone na svojoj
     teritoriji i prosečne cene m2 nepokretnosti u zonama
   - Specifičnosti kod utvrđivanja osnovice kada JLS nije odredila
     prosečnu cenu m2 nepokretnosti u zoni i druge specifičnosti
12.00h Pauza
12.15h POREZ NA IMOVINU U STATICI - II deo
• Nastanak i prestanak poreske obaveze
• Poreska stopa
• Poreska oslobođenja
• Rokovi za podnošenje poreske prijave
• Rokovi plaćanja poreza
13.00h RADIONICA:
ISKAZIVANJE PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI NA OBRASCU PPI-1, KAO I NA OBRASCIMA PRILOG 1, PODPRILOG UZ PRILOG 1 I PRILOG 2:
Primer kada je JLS odredila zone na svojoj teritoriji i prosečne cene m2 nepokretnosti u zonama
Primer kada JLS nije odredila prosečnu cenu m2 nepokretnosti u zoni
• Primer za nepokretnosti u javnoj svojini za koje su obveznici direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava
14.00h Pauza
14.15h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
IPC PRETPLATNICI za 2024. godinu 6.500,00 din + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE online treninga koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 7-8) 11.500,00 din + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1514


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 3. marta 2024. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava