IPC online TRENING
29. decembar 2022. godine od 10h

NOVINE I OBRAČUN ZARADA I DRUGIH PRIHODA
od 1. januara 2023. godine

#PRAKSAISPREDTEORIJE

Trening je namenjen: Finansijskim stručnjacima, šefovima računovodstva, zaposlenima na poslovima obračuna zarada u privrednim društvima, državnim organima i organima lokalne vlasti, javnim službama i dr.

Cilj treninga: Praktična primena novih podataka i ovladavanje tehnikama i procedurama za obračun zarada i drugih prihoda.

DATUM TRENINGA

  • 29. decembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA TRENINGA

10.00h OBRAČUN ZARADE - PRIMENA NOVIH PODATAKA
- Neoporezivi iznos zarade
- Stopa doprinosa PIO
- Najviša i najniža osnovica doprinosa
- Minimalna cena rada
- Specifični slučajevi obračuna zarade zbog primene novih parametara
POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE - PPP-PD (decembar 2022. / januar 2023.)
OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA
PRIMENA OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA (rokovi i nove šifre vrste prihoda)
12.00h Pauza
12.15h PRIMENA NOVIH KOEFICIJENATA U OBRAČUNU UGOVORENIH NAKNADA
UTVRĐIVANJE PORESKE OSNOVICE I NAČIN OPOREZIVANJA PRIHODA FIZIČKIH LICA - FRILENSERA
13.30h UVOĐENJE SAMOOPOREZIVANJA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA
14.00h Pauza
14.15h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu 6.900,00 din + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE TRENINGA koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (Priručnik: Zarade, naknade i drugi prihodi fizičkih lica) 14.900,00 din + PDV