IPC WEBINAR
2. mart 2021. od 10h

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

NOVI PROGRAM MERA I DIREKTNIH DAVANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U STATICI za 2021. I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO WEBINARA

 • 2. mart 2021. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović - Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

 10.00h NOVI PROGRAM MERA I DIREKTNIH DAVANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU
 • - Pravo na korišćenje direktnih davanja
  - Prihvatanje direktnih davanja
  - Utvrđivanje iznosa direktnih davanja
  - Način i postupak isplate direktnih davanja
  - Postupak otvaranja namenskih računa
  - Ispravka greške zbog nenamenskog prenosa sredstava sa COVID računa
  - Gubitak prava na direktna davanja
  - Postupak kontrole ispunjenosti uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja
  - Posledice gubitka prava na direktna davanja
  - Zabrana isplate dividende do kraja 2021. godine
  - ODGOVORI NA PITANJA
  - Program podrške radu ugostiteljske i turističe privrede
 •  12.30h UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U STATICI ZA 2021. I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE
 • - Predmet oporezivanja
  - Poreski obveznik
  - Utvrđivanje poreske osnovice
  - Nastanak i prestanak poreske obaveze
  - Poreska stopa
  - Poreska oslobođenja
  - Poreski krediti
  - Utvrđivanje i plaćanje poreza
  - Iskazivanje podataka u novim poreskim prijavama
  - ODGOVORI NA PITANJA
 • CENA KOTIZACIJE

  KOTIZACIJA za webinar CENA
  KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu BESPLATNO
  CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala, časopisi: Revizor 6 i 7 8.500,00 + PDV

  Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
  Poziv na broj: 1165


  Prijava