IPC WEBINAR

NOVE MERE VLADE RS ZA PODSTICAJ I POMOĆ PRIVREDI
- DIREKTNA DAVANJA za isplatu još DVE PLATE
- NOVE FISKALNE POGODNOSTI
- NOVE KREDITNE OLAKŠICE

AKTUELNOSTI U PDV I OSTALIM PORESKIM PROPISIMA

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 5. avgust 2020. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h NOVE MERE VLADE RS ZA PODRŠKU PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU
  - Uslovi za ostvarivanje prava na direktna davanja
  - Isplata direktnih davanja mikro, malim, srednjim pravnim licima
  - Isplata direktnih davanja velikim pravnim licima
  - Isplata direktnih davanja preduzetnicima koji ne podnose Obrazac PPP-PD
  - Isplata direktnih davanja preduzetnicima koji imaju zaposlene i po osnovu lične zarade preduzetnika
  - Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade, naknade zarade i ličnu zaradu preduzetnika
  - Odlaganje plaćanja akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalnih delatnosti
  - Uticaj novih mera na zabranu isplate dividendi
  - Gubitak prava
  - Kaznene odredbe
  predavač: Valentina Bogosavljević, urednik - konsultant IPC-a
11.00h NOVI MORATORIJUM NA KREDITE I OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA
  RAČUN COVID-19
  - Način uplate i isplate sredstava u skladu sa novim merama Vlade RS i druge specifičnosti
  predavač: Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
11.30h Pauza
11.40h AKTUELNOSTI U PDV I OSTALIM PORESKIM PROPISIMA
  - Poreski tretman prometa dobara i usluga bez naknade izvršenog od strane obveznika PDV
  - Plaćanje akontacija poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu
  predavač: Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
12.20h ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE postavljena pre i tokom Webinara

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020. BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE Webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 17) 4.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1125
Prijava