IPC WEBINAR

JAVNE NABAVKE
za NARUČIOCE i PONUĐAČE

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 7. avgust 2020. - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h Sprovođenje postupka nabavki na koje se zakon ne primenjuje
  - pragovi
  - primena načela Zakona o javnim nabavkama
  Sprovođenje otvorenog postupka/podnošenje ponuda u otvorenom postupku
  - konkursna dokumentacija
  - rokovi
  - rad u Portalu javnih nabavki
  Postupak zaštite prava
  - rokovi za podnošenje i sadržina zahteva
  - postupanje naručioca po zahtevu
  - posledice propuštanja rokova
  Osporavanje ugovora dodeljenog bez sprovedenog postupka javne nabavke (zaštita prava)
13.20h ODGOVORI NA PITANJA koja su postavljena pre i tokom Webinara

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020. za javne nabavke BESPLATNO
CENA za ostale slušaoce Webinara - uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopisi Pravnik br. 1a i 6a) 6.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1128
Prijava