IPC WEBINAR

JAVNE NABAVKE
za NARUČIOCE i PONUĐAČE

NAPOMENA: Zbog velikog interesovanja ponavljamo webinar od 7. avgusta

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 18. avgust 2020. - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h Sprovođenje postupka nabavki na koje se zakon ne primenjuje
  - pragovi
  - primena načela Zakona o javnim nabavkama
  Sprovođenje otvorenog postupka/podnošenje ponuda u otvorenom postupku
  - konkursna dokumentacija
  - rokovi
  - rad u Portalu javnih nabavki
  Postupak zaštite prava
  - rokovi za podnošenje i sadržina zahteva
  - postupanje naručioca po zahtevu
  - posledice propuštanja rokova
  Osporavanje ugovora dodeljenog bez sprovedenog postupka javne nabavke (zaštita prava)
13.30h ODGOVORI NA PITANJA koja su postavljena na Webinaru od 7. avgusta
14.30h ODGOVORI NA PITANJA koja se postave pre i tokom Webinara od 18. avgusta

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020. za javne nabavke BESPLATNO
CENA za ostale slušaoce Webinara - uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopisi Pravnik br. 1a i 6a) 6.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1129
Prijava