IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE
Snimak od 26. januara 2022.

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021. godinu
za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022.

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 22, 23. i 24. februar 2022. (u terminu kada Vi želite) - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a za budžetsko poslovanje
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
  • Radulka Urošević, saradnik IPC-a za poslovanje zdravstvenih ustanova

TEME

  NOVINE U VEZI FAKTURISANJA I NAČINA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU (gašenje podračuna, SUF, SEF, CRF)
STATUS PREUZETIH OBAVEZA I USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
AKTUELNOSTI U KNJIŽENJU
(refundacija sredstava, devizna plaćanja, preuzete obaveze)
OBAVEZA USPOSTAVLJANJA SISTEMA INTERNIH KONTROLA I ODGOVORNOSTI
  OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U 2022. GODINI
NOVINE U ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
OBAVEZA USKLAĐIVANJA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA
  NOVINE U OBRAČUNU PLATA I DRUGIH PRIHODA
- Centralizovani način obračuna primanja zaposlenih
- Povećanje plata u 2022. godini
- Ograničenja u isplati bonusa, poklona i drugih primanja zaposlenih
- Novi podaci u obračunu plata i drugih prihoda (neoporezivi iznos, stope i osnovice doprinosa, minimalna cena rada ...)
  NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O NAČINU SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I IZMENE KOJE SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU
RADNJE KOJE PRETHODE IZRADI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU
POPUNJAVANJE OBRAZACA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Budžet br. 1-2/2022) 9.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1268
Prijava