IPC WEBINAR
11. januar 2022. od 10hAKTUELNOSTI I IZMENE PROPISA
koje se primenjuju od 1. januara 2022.

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022.

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 11. januar 2022. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

 10.00h IZMENE ZAKONA
- Izmene Zakona o porezu na dohodak građana
- Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Izmene Zakona o porezima na imovinu
- Izmene Carinskog zakona
 11.15h Pauza
 11.30h OSTALE NOVINE I AKTUELNOSTI
- Nove osnovice za obračun doprinosa - od 1.1.2022. godine
- Nova minimalna cena rada - od 1.1.2022. godine
- Olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica - proširenje uslova i produženje roka do 2025. godine
- Primena Zakona o fiskalizaciji i obaveze u prelaznom periodu
- Delatnost kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 13.00h ODGOVORI na PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara 9.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1251


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 10. januara 2022. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava