IPC WEBINAR
22. decembar 2021. od 10hIZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA
koje se primenjuju od 1. januara 2022.

OSTALE NOVINE I AKTUELNOSTI
koje se primenjuju od 1. januara 2022.

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022.

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 22. decembar 2021. od 10.00h

PREDAVAČI

  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

 10.00h IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA
- Izmene Zakona o porezu na dohodak građana
- Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Izmene Zakona o porezima na imovinu
- Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica
- Izmene Carinskog zakona
 11.30h Pauza
 11.45h OSTALE NOVINE I AKTUELNOSTI koje se primenjuju od 1. januara 2022.
 13.30h ODGOVORI na PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara 9.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1234


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 20. decembra 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava