IPC WEBINAR
23. decembar 2021. od 10hAKTUELNOSTI U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA na kraju 2021. godine
i PRIPREME ZA NOVI FISKALNI PERIOD

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 23. decembar 2021. od 10.00h

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

TEME

 10.00h ZAPOŠLJAVANJE I SISTEM PLATA U JAVNOM SEKTORU
- Odlaganje primene zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
- Ograničenje zapošljavanja u 2022. godini
- Novine u Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
- Obaveza usklađivanja pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 10.40h NOVINE U OBRAČUNU PLATA I DRUGIH PRIHODA
- Centralizovani način obračuna primanja zaposlenih
- Povećanje plata u 2022. godini
- Ograničenja u isplati bonusa, poklona i drugih primanja zaposlenih
- Novi podaci u obračunu plata i drugih prihoda (neoporezivi iznos, stope i osnovice doprinosa, minimalna cena rada...)
 11.20h Pauza
 11.30h PLANIRANJE I FINANSIRANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA U OKVIRIMA BUDŽETSKIH MOGUĆNOSTI
- Priprema finansijskih planova i planova nabavki za period 2022-2024
- Preuzimanje obaveza do kraja 2021. godine i mogućnosti promene aproprijacija
- Izmirivanje obaveza na teret aproprijacija 2022. godine
- Višegodišnje i kapitalno ugovaranje, uslovi i ograničenja
- Način i mogućnosti izmirivanja obaveza budžetskih korisnika
 12.10h PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU
- Evidentiranje obaveza do kraja godine
- Knjiženje deviznih donacija i kursnih razlika
- Obračun amortizacije
- Izvod otvorenih stavki
- Svođenje na gotovinsku osnovu
- Knjigovodstveno evidentiranje utvrđenih razlika po popisu
 13.00h OBAVEZE JAVNOG SEKTORA PREMA NOVIM IZMENAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
- Obaveza izrade novog informatora o radu i dostavljanja izveštaja
 13.30h ODGOVORI na PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara 9.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1235


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 21. decembra 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava